Wojtilla Gyula

Dr. Wojtilla Gyula

egyetemi tanár, emeritus

 

Elérhetőség: e-mail: wojtilla@antiq.u-szeged.hu

Tudományos fokozatai megszerzésének éve: 1980 (kandidátus), 1996 (habilitáció), 1997 (MTA doktora)

Fokozatok tudományterülete: a nyelvtudomány (orientalisztika) kandidátusa és doktora, irodalomtudomány (ókori irodalom) habilitáció

Fokozatot adó intézmény neve: Magyar Tudományos Akadémia (kandidátus, MTA doktora), Eötvös Loránd Tudományegyetem (habilitáció)

Kutatási területe: Az ókori India története, India nyelvei, indiai vallások, India nemzetközi kapcsolatai, az indiai-magyar kapcsolatok története.

Oktatási területe: Az ókori India és Irán története, az ókori Kelet története, India vallásainak története, Kelet-Nyugati kapcsolatok az ókorban, az indoeurópai nyelvészet alapjai, szanszkrit nyelv, óperzsa nyelv.

__________________________________________________

Tudományos életrajz

 1964–1969, egyetemi tanulmányok: ELTE történelem–indológia szak. Egyetemista korától a Kőrösi Csoma Társaság és az Ókortudományi Társaság tagja.

1970, az MTA Könyvtár szakreferense.

1971, bölcsészdoktor (ELTE).

1973. augusztus–1974 június, ösztöndíjas kutató: Banaras Hindu University, Department of Ancient Indian History.

1975-től folyamatosan publikál, hazai és nemzetközi konferenciák előadója.

1977, három hónapos indiai kutatóút (Delhi, Benáresz, Kalkutta, Madrasz, Tirupati, Trivandrum).

1977-től a Linguistic Society és egy ideig az Asiatic Society of Bengal tagja.

1980, a nyelvtudomány kandidátusa egy nyelvtörténeti, kultúrtörténeti témával.

 1. június–1983. május, a University of Delhi magyar tanára, közben kutatómunka és széleskörű angol nyelvű publikációs tevékenység.

1983–1992, az MTA Levéltára vezetője, időnként meghívott előadó az ELTE Belső-ázsiai tanszékén. 1990, a párizsi székhelyű International Association of Sanskrit Studies, Consultative Committee tagja, az Acta Orientalia szerkesztőbizottságának tagja. Az MTA Orientalisztikai Bizottsága tagja és titkára.

 1. július 1-től a SZTE BTK Ókortörténeti Tanszékének tanszékvezető docense, az Acta Antiqua et Archaeologica társszerkesztője.

1995-től az SZTE BTK Nyelvészeti Ph. D. programjának oktatója.

1996, habilitáció (ELTE).

1997, a nyelvtudományok doktora (MTA doktora) és július 1-től egyetemi tanár.

19962001, megszakításokkal az SZTE BTK Néprajzi- Ókortudományi-, Orientalisztikai és Régészeti Intézetének vezetője.

19972007, az OTKA keretében szak zsűri tag, szak zsűri elnök, majd a Társadalomtudományi Kollégium tagja, Ipolyi Arnold díjas.

19982006, az MTA Bolyai János Ösztöndíj I. számú szakbizottság tagja.

19992005, az MTA Orientalisztikai Bizottsága elnöke.

2001, az SZTE Történész Doktori Iskola, Antikvitás programjának vezetője.

20012007, az MTA közgyűlési választott doktori képviselő.

20042005, az MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának tanácskozási jogú tagja. Folyamatos részvétel az ELTE Ph. D. és habilitációs eljárásaiban.

Előadások a következő városok egyetemein, illetve tudományos intézményeiben: Bécs, Benáresz, Berlin, Delhi, Edinburgh, Göteborg, Göttingen, Hamburg, Kairó, Kalkutta, Koppenhága, Krakkó, Kyotó, Leiden, Milánó, Moszkva, Oxford, Prága, Torinó, Tübingen és Varsó.

 1. a Prágai Egyetem PANDANUS című nemzetközi folyóirata szerkesztőbizottságának, 2009. október 1.-jétől az OTKA Ókortudományi-Orientalisztikai zsüri tagja, 1998-2001 Széchenyi professzori ösztöndíjas

2001 től az SZTE BTK Történettudományi Doktori Iskola törzstagja, az Antikvitás alprogram vezetője

2014 – tól  Kőrösi Csoma Társaság alelnöke

2014 a Szegedi Tudományegyetem professor emeritusa

2014 az Eötvös Loránd Tudományegyetem címzetes egyetemi tanára

_________________________________________________

Publikációs jegyzék

 Rövidítések jegyzéke:

AAA = Acta Universitatis Szegediensis. Acta Antiqua et Archaeologica (Szeged)
AAH = Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest)
ABORI = Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute (Poona)
AF = Altorientalische Forschungen (Berlin)
ALH =Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest)
ASM = Asian Medicine (Southampton)
AT = Antik Tanulmányok (Budapest)
BIS = Berliner Indologische Studien (Berlin)
BMQ = Bharata Manisha Quarterly (Benares)
CIS = Cracow Indological Studies (Cracow)
EDSHP = An encyclopaedic dictionary of Sanskrit on historical principles (Poona)
ÉT = Élet és Tudomány (Budapest)
FMT = Földrajzi Múzeumi Tanulmányok (Érd)
IHR = The Indian Historical Review (Delhi)
IIJ = Indo-Iranian Journal (The Hague)
IT = Indologica Taurinensia (Torino)
JESHO = Journal of the Economic and Social History of the Orient (Leiden)
JIES = Journal of Indo-European Studies (Washington)
JIH = Journal of Indian History (Trivandrum)
MK = Magyar Könyvszemle (Budapest)
MQ = The Mankind Quarterly (Washington)
MT = Magyar Tudomány (Budapest)
NH = News from Hungary (New Delhi)
OLZ = Orientalische Literaturzeitung (Berlin)
OS = Oriental Studies (Budapest)
p = page
rec.= recenzió
SA = Stuida Aegyptiaca (Budapest)
SIAAC = Studies in Indo-Asian Art and Culture (New Delhi)
SVOJ = Sri Venkateswar Oriental Journal (Tirupati)
TT = Tools and Tillage (Copenhagen)
VIJ = Vishveshvaranand Indological Journal (Hoshiarpur)
VN = Veszprémi Napló (Veszprém)
WZHUB = Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universität zu Berlin (Berlin)
WZKS = Wiener Zeitschrift für die Kunde Südasiens (Wien)


1968.

Filozófiai kérdések Patanjali Yogasutrájában. [Szakdolgozat.] Budapest 1968, 64 p. [gépirat]

1971.

Dandin Dasakumaracarita című regényének történeti forrásértéke. [Bölcsészdoktori disszertáció.] Budapest 1971, 88 p. [gépirat]

1972.

Bidpai és Lokman india históriái és költött beszédei. Közreadja: Bethlenfalvy G.–Wojtilla Gy. Budapest 1972, 92 p.

Két szanszkrit nyelvű kódex az MTA könyvtárában. MK 1972: 3-4, 265-271.

1973.

Indian precious stones in the ancient East and West. AOH 27:2 (1973), 211-224.

Politikai elméletek a VII. századi ind irodalomban. Keletkutatás 1973, 157-163.

Két tisztségnév a Dasakumaracaritaban. AT 20:1 (1973), 54-57.

Gupta, D. K.: A critical study on Dandin and his works. Delhi 1970. rec. AOH 27: 2 (1973), 397-398.

1974.

Dasakumaracarit men prayukt grhapati aur gramani sabdon ka arth. Purakalpa 1974, 25-30.

Kéla. In: Idő és történelem. A Marót Károly emlékkonferencia előadásai. Szerk.: Kákosy L.–Gaál E. Budapest 1974, 209-217.

[W. Salgó Ágnes társszerzőségével]: Ammonios Saccas and India. SA I (1974), 407-419.

Gupta, D. K.: Society and culture in time of Dandin. Delhi 1972. rec. JIH 52:1 (1974), 239-242.

Ruben, W.: Die gesellschaftliche Entwicklung im alten Indien. I. Berlin 1967. rec. AT 21:1 (1974), 97-98.

1975.

The „longer” recension of the Garudopanisad. AOH 29:3 (1975), 385-392.

Ruben, W.: Die gesellschaftliche Entwicklung im alten Indien. II. Berlin 1968. rec. AT 22:1 (1975), 194-196.

Ruben, W.: Die gesellschaftliche Entwicklung im alten Indien. III. Berlin 1971. rec. AT 22:2 (1975), 303-306.

1976.

[W. Salgó Ágnes társszerzőségével]: Reed-symbolism in ancient Egypt and India. SA II (1976), 145-155.

Krsiparasara. WZHUB 25:3 (1976), 377-378.

A II. Szovjet indológiai kongresszus. Moszkva 1976. január 5-9. AT 23:2 (1976), 284-286.

Sternbach, L.: Subhasita-samgrahas. Torino 1973. rec. AOH 30:1 (1976), 151-152.

Ruben, W.: Die gesellschaftliche Entwicklung im alten Indien IV. Berlin 1971. rec. AT 23:1 (1976), 153-156.

1977.

India. (Keleti népek és műveltségek). Budapest 1977. Kőrösi Csoma Társaság, 53 p. [Kézirat gyanánt]

Problem of landownership in early mediaeval India from a literary source. BMQ 2:4 (1977), 27-32.

The plough as described in the Krsiparasara. AF 5 (1977), 245-252.

Sanskrit literature in Hungary. SIAAC 5 (1977), 172-182.

A Cshándógja-upanisad VI. fejezete. Keletkutatás 1976-1977, 131-136.

A benáreszi prédikáció. Keletkutatás 1976-1977, 131-136.

[W. Salgó Á. társszerzőségével]: South Indian cardamomum in Egyptian kyphi? SA III (1977), 171-178.

Selected plant names in the Krsiparasara. SVOJ 20 (1977), 111-119.

Egy XVIII. századi szanszkrit imakönyv. AT 24:1 (1977), 37-41.

Krsiparasara. AT 24:2 (1977), 273-299.

Mylius, K.: Wörterbuch Sanskrit-Deutsch. Leipzig 1975. rec. AOH 31:1 (1977), 143-145.

Otserki ekonomitseskoy i sotzial’noy istorii Indii. Red. L. B. Alaev–K.A. Antonova. Moskva 1973. rec. JESHO 20:2 (1977), 247-248.

Hofmann, I.: Wege und Möglichkeiten eines indischen Einflusses auf die meroitische Kultur. Bonn 1975. rec. SA III (1977), 185-187.

Kós P.: Magyar-hindi szótár. Budapest 1973. rec. ALH 27:1-2 (1977), 211-213.

1978.

On the Sanskrit and MIA names of pulses in ancient and early mediaeval India. BMQ 4:2 (1978), 39-44.

Sir Aurel Stein’s Kashmirian mahatmya collection in the Oriental Library of the Hungarian Academy of Sciences. OS 2 (1978), 215-224.

EDSHP I1 1976.rec. AOH 32:1 (1978), 120-122.

Lawrence, B.B.: Shahrastani on the Indian religions. The Hague- Paris 1976. rec. AOH 32:1 (1978), 119-120.

Sternbach, L.: Maha-subhasita samgraha II-III. Hoshiarpur 1976-1977. rec. AOH 32:2 (1978), 251-253.

Stutley, M.-J.: A dictionary of Hinduism. London-Henley 1977.rec. AOH 32:2 (1978), 253-255.

Horváth V.: Görög istenek Indiában. Gandhára művészete. Budapest 1977. AOH 32:2 (1978), 255-256.

1979.

Az óind földművelési terminológa. [Kandidátusi értekezés] Budapest 1979, 194 p. [gépirat]

Az óind földművelési terminológia.[Kandidátusi disszertáció tézisei] Budapest 1979, 12 p.

Kasyapiyakrsisukti: A Sanskrit work on agriculture. I. AOH 33:2 (1979), 209-252.

Vettam Mani: Puranic encyclopaedia. Delhi 1975. rec. AOH 33:1 (1979), 126-127.

EDSHP I:2 1977. AOH 33:2 (1979), 288.

Cone, M.–Gombrich, R, F.: The perfect generosity of prince Vessantara. Oxford 1977. rec. AOH 33:2 (1979), 288-289.

Chrestomathie der Sanskritliteratur. Hrsg. von K. Mylius. Leipzig 1978. AOH 33:2 (1979), 289.

Aelteste indische Dichtung und Prosa. Vedische Hymnen. Hrsg. von K. Mylius. Leipzig 1978. AOH 33:2 (1979), 290.

1980.

Contribution to the Sanskrit sources of the knowledge of precious stones. In: Bharati-Bhanam. (Light of Indology.) Being Dr K. V. Sarma Felicitation volume. Ed. by S. Bhaskaran Nair. Hoshiarpur 1980, 396-402.

A list of technical implements used in the agriculture in ancient and early mediaeval India. AF 7 (1980), 185-195.

Lakatos M.: Füstös képek. Budapest 1979. NH 19:12 (1980), 16.

Progressive Traditionen der Orientalistik an der Universität zu Leipzig. Leipzig 1979. rec. AT 27:1 (1980), 141-142.

1981.

Hungarians in Maharaja Ranjit Singh’s court. [Pandzsábi nyelven is] New Delhi 1981, 20 p.

Amrita Sher-Gil and Hungary. New Delhi-Bombay-Calcutta-Madras, 1981, Allied Publishers, X, 77 p. 14 plates.

Writings of Hungarian islamologists Gyula Germanus. Contribution of Islam to world civilization and culture. Ed. by Gy. Wojtilla. New Delhi 1981. Light and Life Publishers, VII, 187 p.

Óind. In: Keleti nevek magyar helyesírása. Főszerk. Ligeti L. Szerk. Terjék J. Budapest 1981, 294-306.

Babu Rajendralala Mitra and the Hungarian Academy of Sciences. NH 20:8 (1981), 12.

Sen, C.: A dictionary of the Vedic rituals based on the Srauta and Grhya Sutras. Delhi 1978. rec. AOH 35:1 (1981), 170-171.

Sternbach, L.: A descriptive catalogue of poets quoted in Sanskrit anthologies and inscriptions. I. Wiesbaden 1978. rec. AOH 35:1 (1981), 171-174.

1982.

Mikor készült Kőrösi Csoma Sándor hiteles arcképének vázlata? MT 1984: 4, 316-317.

Indian village community according to the Krsiparasara and some other contemporary sources. In: Recueils de la Société Jean Bodin pour l’ histoire comparative des institutions XLII, 3 P: Asie et Islam. Paris 1982, 119-129.

Beszámoló az V. szanszkrit világkongresszusról (Weimar 1979. május 23-30.) AT 24: 1 (1982), 108-109.

Notes on Krsisastra. VIJ 20: 1-2 (1982), 164-172.

Ruben, W.: Kulturgeschichte Indiens. Berlin 1978. rec. OLZ 77: 2 (1982), columes. 183-184.

1983.

Rabindranath Tagore in Hungary. New Delhi 1983. Hungarian Information and Cultural Centre, (3), 70 p. 4 illusztráció.

Introduction. In: Armin Vambery (Selected papers by Hungarian scholars) ed. by I. Major. New Delhi [1983], Hungarian Information and Cultural Centre, 1-3.

Hangari men samskrt adhyayan. Nai Dillí 1983, Hangari ka sucan evam samskrtik kendra, 8 p.

Einführung in die Indologie. Hrsg. von H. Bechert–G. von Simson. Darmstadt 1979. rec.OLZ 78:2 (1983), columes 173-174.

EDSHP I-. 3. 1978. rec. AOH 37: 1-3 (1983), 144-145.

Sternbach, L.: Verses attributed to Murari. Lucknow 1978. rec. AOH 37: 1-3 (1983), 145-146.

Laping, J.: Die landwirtschaftliche Produktion in Indien. Wiesbaden 1982. rec. AT 30: 2 (1983), 295-296.

1984.

Kőrösi Csoma Sándor szanszkrit-magyar szójegyzéke. A list of words Sanskrit and Hungarian by Alexander Csoma de Kőrös. Budapest 1984, Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, 90 p. 18 tábla.

Hangerite Rabindranath. [A Rabindranath Tagore in Hungary bengáli fordítása Ford. V. Roy.] Kalikata 1984, 92 p.

A humán tudományok helyzete a mai Indiában. MT 1984: 3, 248-251.

A 200 éves Bengáli Ázsiai Társaság és a Magyar Tudományos Akadémia. MT 1984: 4, 316-320.

Notes on popular Saivism and Tantra in eleventh century Kashmir. In: Tibetan and Buddhist Studies commemorating the 200th anniversary of the birth of Alexander Csoma de Kőrös. Ed. by L. Ligeti. Budapest 1984, 381-389.

EDSHP III: 1. 1982. AOH 38:3 (1984), 436-437.

1985.

Kasyapiyakrsisukti: A Sanskrit work on agriculture. II. AOH 39: 1 (1985), 85-136.

Skt. kheta.IIJ 28:3 (1985), 200.

Visnudharmah. Precepts for the worship of Visnu. P. I. Ed. by R. Grünendahl. Wiesbaden 1983. rec. AOH 39: 2-3 (1985), 392-393.

1986.

Kaljánamalla: Anangaranga avagy a szerelmi játékok istenének színpada. Szanszkrit eredetiből fordította Wojtilla Gy. Würtz Ádám illusztrációival. Budapest 1986, Medicina Kiadó, 172 p.

Some problems of the Sanskrit terminology of agriculture. In: Sanskrit and world culture. Ed. by W. Morgenroth- Berlin 1986, 359-364.

Pandzsábi irodalom. In: Világirodalmi Lexikon 10. Főszerk. Király I. Budapest 1986, 92-93.

Aspects of ritual plowing in India and its possible external affinities. MQ 27: 2 (1986), 193-200.

Notes on Indo-Aryan terms for „ploughing” and „plough”. JIES 14: 1-2 (1986), 27-37.

Die vier edlen Wahrheiten. Hrsg. von K. Mylius. Leipzig 1986. rec. AOH 40:1 (1986), 213-214.

Anacker, S.: Seven works of Vasubandhu. Delhi-Varanasi-Patna 1984. rec. AOH 40: 2-3 (1986), 346-347.

1987.

Mesés kincsekből fakadó szegénység. Háttér 1986–1987 :2, 30-32.

Szexualitás, vallásfilozófia, templomi művészet. História 1987: 3, 9-11.

Rabindranáth Tagore Magyarországon. In: India magyar szemmel. Szerk. Bethlenfalvy G.–Puskás I. Budapest 1987, 26-29.

Hueckstedt, R.A.. The style of Bana. New York–London 1985. rec. AOH 41: 1 (1987), 156-158.

Strauss, O.: Kleine Schriften. Hrsg. von F. Wilhelm, Wiesbaden 1983. rec. AOH 41: 1 (1987), 158-159.

Mallanaga Vatsyayana: Das Kamasutra. Übers. Von K. Mylius, Leipzig 1986. rec. IHR 13: 1-2 (1986-1987), 214-215.

1988.

A mesés India. A legrégibb magaskultúrától a XVIII. századig. Budapest 1988, Gondolat kiadó, 278 p.

Dámódaragupta: A kerítőnő tanításai. Szanszkrit eredetiből fordította Wojtilla Gyula. Az illusztrációkat készítette Dolnik M. Budapest 1988, Medicina kiadó, 272 p.

The Sanskrit terminology of the plough. AOH 42: 2-3 (1988), 325-338.

Gáthy V.: Gandhi. Budapest 1987. rec. MT 1988: 12, 103-104.

1989.

The ard-plough in ancient and early medieval India. TT 6: 2 (1989), 94-106.

Hungarian Indology – Past and present. BIS 4-5 (1989), 253-266.

Prákrit irodalom. In: Világirodalmi Lexikon 11. Főszerk. Király I. Budapest 1989, 9-10.

Nyammasch, M.: Untersuchung zur Genesis des Feudalismus in Indien. Berlin 1984. rec. AAH 32 (1989), 465-468.

Colas, G.: Le temple selon Marici. Pondichéry 1986. rec. AOH 43: 1 (1989), 141-142.

Sternbach, L.: Maha-Subhasita samgraha.VI. Hoshiarpur 1987. rec. AOH 43: 1 (1989), 143-144.

1990.

Vasikarana texts in Sanskrit Kamasastra literature. In: The Sanskrit tradition and tantrism. Ed. by T. Goudriaan. Leiden-New York-København-Köln, 1990, 109-116.

Baktay Ervin hagyatéka. ÉT 1990: 52, 1652-1653.

Hinduizmus ma és holnap. In: Vallási hagyományok a kultúrák keresztútján. Szerk. Ecsedy I.–Ferenczy M. Budapest 1990, 137-147.

Az ókori ind mezőgazdaság fejlődésének néhány kérdése. rec. AT 34: 2 (1989-1990), 166-171.

1991.

Baktay Ervin az indiai szellemiség közvetítője. FMT 9 (1991), 7-10.

Rural expansion in early medieval India. A linguistic assessment. AF 18 (1991), 163-169.

Tagore balatonfüredi írása. In: Tagore: Szentjánosbogarak. Összeállította Várhegyi M.–Kőszegi L. Veszprém 1991, 189-194.

Rabindranáth Tagore: Az irodalom dicsősége. VN 1991, augusztus 3., 6.

The Krsisasana. The manual of agriculture. TT 6:4 (1991), 202-209.

1992.

Ervin Baktay. In: Hungarian scholars on India and indology. Ed. by L. Nyusztay. New Delhi 1992, 25-31.

India 500 évvel ezelőtt. História 1992:5-6, 30-31,

Hindu ünnepek. História 1992:10, 23-25.

Szindhi irodalom. In: Világirodalmi Lexikon 14. Főszerk.: Király I. Budapest 1992, 423-424.

Notes on Dasarathasastrin’s Krsisasana. ABORI 72-73 (1991-1992), 527-532.

Books from Alexander Csoma de Körös’ bequest. In: Alexander Csoma de Kőrös (1784-1842). Ed. by S.K. Vij–I. Lázár. New Delhi 1992, 27-33.

The Sanskrit language in the life-work of Alexander Csoma de Kőrös.In: Alexander Csoma de Kőrös (1784-1842). Ed. by S. K. Vij – I. Lázár. New Delhi 1992, 51-58.

Das, R.P.: Das Wissen von der Lebensspanne der Bäume. Surapalas Vrksayurveda kritisch ediert, übersetzt und kommentiert. Stuttgart 1988. rec.: OLZ 87:3 (1992), 299-300 columes.

1993.

Prolegomena zu einer deutschen Übersetzung des Kuttanimatam. AOH 46: 1 (1992-1993), 81-90.

Kuiper, F.B.J.: Aryans in the Rigveda. Amsterdam-Atlanta 1991. AOH 46: 2-3 (1992-1993), 396-397.

1994.

Forrástanulmányok az ókori ind földművelés történetéhez. [Nagydoktori disszertáció] Budapest 1994. 175 p. [gépirat]

[Tar I. társszerkesztőségével:] Speculum regis. AAA 26 (1994), 83 p. VI. tábla.

The royal diary in ancient India and its criticism. In: Speculum regis. Red. I. Tar–Gy. Wojtilla. AAA 26 (1994), 7-12.

Kik voltak az árják? Mítosz és valóság. História 1994: 8, 3-5.

1995.

Some remarks on the Kasyapiyakrsisukti. CIS 1. (1995), 269-274.

1996.

Megjegyzések az indoárja migráció egy figyelemre méltó modelljéről. Aetas 1996: 4, 68-79.

A tanköltemény mint irodalmi műfaj az ókori és középkori Indiában. [Habilitációs tézisek] Budapest 1996, 8 p. [gépirat]

Forrástanulmányok az ókori ind földművelés történetéhez. [Nagydoktori disszertáció tézisei] Budapest 1996, 15 p.

EDSHP IV: 3 – V: 1. 1992-1994. AOH 49:3 (1996), 456-457.

1997.

Még egyszer az óind godhuma „búza” szóról és rokonairól. In: Könyv Dezső Lászlónak. Szerk. Mihalovics Á.–Máté É. Nyíregyháza 1997, 269-280.

Királyság és szakralitás a kora középkori Indiában. Aetas 1997: 2-3, 32-41.

1998.

A mesés India. A legrégibb magaskultúrától a XVIII. századig. [Az 1988-as kiadás szövege, néhány új illusztráció.] Budapest 1998. Édesvíz kiadó. 255 p.

Dandin: A tíz herceg története. Fordította Wojtilla Gy. Budapest 1998. 164 p.

[Makk F. és Tar I. társszerkesztőségével:] Studia varia. Tanulmányok Szádeczky-Kardoss Samu nyolcvanadik születésnapjára. Szeged 1998, 185 p.

Georgios Kedrenos egy mondatának indiai háttere. In: Studia varia. Tanulmányok Szádeczky-Kardoss Samu nyolcvanadik születésnapjára. Szerk.: Makk. F. –Tar I. – Wojtilla Gy. Szeged, 1998, 153-158.

Kamasastra. A short report on stand, methods and tasks of research. In: Trends in Indian studies. Ed. by J. Vacek–J. Dvořak. Prague 1998, 181-187.

Asszámi, gudzsaráti, maráthi, naga, népáli, pandzsábi, prákrit, szindhi, szingaléz [szócikkek]. In: A világ nyelvei. Szerk. Fodor I. Budapest 1998.

Manavadharmasastra. Hetedik könyv. [Fordítás szanszkritból, bevezetés és jegyzetek.] In: Szöveggyűjtemény az Augustus korhoz. Szerk. Tar I. Szeged, 1998, 174-193.

Das, R. P.: Essays on Vaisnaism in Bengal. Calcutta 1997. rec. AOH 51: 1-2 (1998), 251-252.

Kalatattvakosa. A lexicon of fundamental concepts of the Indian arts. Vol. 3. New Delhi 1996. rec. AOH 51:3 (1998), 361-362.

EDSHP V: 3. 1997. AOH 51:3 (1998), 368-369.

1999.

History of Krsisastra. Szeged 1999. AAA. Supplementum IX. 35 p.

A középkori India története. Szeged 1999, JATE Press, 136 p.[Tankönyv]

The Sanskrit godhuma apropos of a short excursion in Indo-European and Indo-Aryan prehistory. AOH 52: 3-4 (1999), 223-234.

Some remarks on the Sitadhyaksaprakarana of the Arthasastra. IT 22-24 Professor M. Bongard-Levin Felicitation Volume. (1997-1999). 673-681.

Utószó. In: Rabindranáth Tagore: Ismeretlen part felé. Ford. Bartos Z. Szeged 1999, 105-111.

Schmidthausen, L: Maitri and magic: Aspects of the Buddhist Attitude toward the dangerous in nature. Wien 1997.rec. AOH 52:1 (1999), 120-121.

Werba, Ch. H.: Verba indoarica. Die primären und sekundären Wurzeln der Sanskrit-Sprache. Pars I. Radices primariae. Wien 1997.rec. AOH 52: 3-4, 309-310.

Karttunen, K.: India and the Hellenistic world. Helsinki 1997. rec. AOH 52: 3-4 (1999), 313-314.

Mylius, K.: Wörterbuch Pali-Deutsch. Wichtrach 1997. AOH 52: 3-4 (1999), 314-315.

2000.

Did the Indo-Greeks occupy Pataliputra? AAH 40 (2000), 495-504.

Krsisamayanirnaya. In: Xth World Sanskrit Conference, Turin, Villa Gualino, April 3rd -8th 2000. Summaries of papers. Torino 2000, 165.

Kőrösi Csoma Sándor könyvesládái. MK 116:3 (2000), 389-395.

2001.

A hindu zarándoklatok. Vigilia 2001:3, 183-188.

Az indoárja kérdés ma. In: Nomád népvándorlások, magyar honfoglalás. Szerk. Felföldi Sz.–Sinkovics B. [Magyar Őstörténeti Könyvtár 15.] Budapest 2001, 11-20.

New light on the verse 112 of the Krsiparasara. AOH 54: 2-3 (2001), 187-189.

[Das, R. P. társszerzőségével:] Agricoltora e botanica. In: Storia della scienza. II. Editor-in-chief: S. Petruccioli. Roma 2001, 856-866.

Botanica e filoterapia. In: Storia della scienza. II. Editor-in-chief: S. Petruccioli. Roma 2001, 866-868.

Surapala’s Vrikshayurveda. [sic!] Secunderabad 1996. rec. ASM July 2001, 10-13.

Krishi-Parashara. [sic!] Secunderabad 1999. rec. ASM July 2001, 14-16.

Jatarupa’s commentary on the Amarakosa. Ed. by M. R. Pant. Delhi 2000. rec. AOH 54: 2-3 (2001), 378-379.

2002.

Kőrösi Csoma Sándor könyvesládái. In: Jubileumi csokor Csapodi Csaba tiszteletére. Szerk. Rozsondai M. Budapest, 2002, 395-403.

Az óind astra-f. ’ösztöke’ vagy/és ’ostor’? In: Cirill és Metód példáját követve. Tanulmányok H. Tóth Imre 70. születésnapjára. Szerk. Bibok K.–Ferincz I.–Kocsis M. Szeged 2002, 585-590.

Sanskrit names of plants in the Kasyapiyakrsisukti. AOH 55: 4 (2002), 327-333.

Stein Aurél kasmíri szanszkrit kutatásai. MT 2003: 2, 217-222.

Materials for a critical edition of the Kuttanimata. WZKS 46 (2002), 135-145.

2003.

What can the Rgveda tell us on agriculture? AOH 56: 1 (2003), 35-48.

Etymological miscellany. In: Sarupa-saurabham. Tributes to Indology. Prof. Lakshman Sarup Centenary Volume. Ed. by A. Agrawal. New Delhi 2003, 41-45.

Pandanus 2000. Natural symbolism in Indian literatures. Ed. J. Vacek. Prague 2000. rec. AOH 56:1, 101-103.

Mylius, K.: Das altindische Opfer. Wichtrach 2000. Langemscheids Handwörterbuch Sanskrit-Deutsch. Berlin-München-Wien-Zürich-New York 2001. Älteste indische Dichtung und Prosa. Leipzig 2002. rec. AOH 56: 1 (2003), 99-101.

2004.

[Felföldi Sz. társszerkesztőségével:] AAA 28 (2004)

Arthasastra 5, 2: interpretációs lehetőségek. AAA 28 (2004), 95-110.

Himnusz a fegyverekhez (Rgveda VI, 759.) In: Fegyveres nomádok, nomád fegyverek. Szerk. Balogh L.–Keller L. [Magyar Őstörténeti Könyvtár 21.] Budapest 2004, 11-19.

Erotic animation on nature, apropos of Ragavibhaga ’Classification of passions’ in chapter five of Ksemendra’s Samayamatrika. In: Pandanus ’04. Nature in literature. Ed. by J. Vacek. Prague 2004, 171-183.

Notes on pakasastra, sudasastra and supasastra. In: Du corps humain, au carrefour de plusieurs savoirs en Inde. Mélanges offert à Arion Roşu…à occasion de son 80e anniversaire. Bucarest–Paris 2004, 337-346.

Pandanus ’01. Research in Indian classical literature. Ed. by G. Bocali–J. Pieruccini–J. Vacek. Prague 2002. Pandanus ’02. Nature in Indian literatures and art. Ed. by J. Vacek–H. Preinhalterova. Prague 2002. AOH 57:2 (2004), 248-250.

Mylius K.: Wörterbuch Ardhamagadi – Deutsch. Wichtrach 2003. AOH 57: 2 (2004), 250-251.

Indian culture. In memory of Walter Ruben. Ed. by J. Heidrich–H. Rüstau–D. Weidemann. AOH 57: 2 (2004), 248-250.

Mayrhofer, M.: Die Personennamen in der Rgveda-Samhita: sicheres und zweifelhaftes. München 2003. AOH 57: 4 (2004), 487-489.

2005.

The Sitadhyaksaprakarana of the Arthasastra. In: Indische Kultur im Kontext. Festschrift für Klaus Mylius. Hrsg. von L. Göhler. Wiesbaden 2005, 413-425.

A Preliminary report on the Krsisamayanirnaya. In: Encyclopedia of Indian Wisdom. The Felicitation Volume of Prof. Satya Vrat Shastri. Delhi 2005, 377-380.

A Forgotten Sanskrit text on post-Arthasastra economic policy, AAH 45 (2005), 343-351.

Samayamatrka II, 91-92. Interpretációs lehetőségek. In: Bolor-un Gerel. Kristályfény. Crystal-Splendour. Tanulmányok Kara György professzor 70. születésnapjának tiszteletére. Szerk.: Birtalan Ágnes–Rákos Attila. Budapest 2005, 911-914.

2006.

History of Krsisastra. Wiesbaden 2006, Harrassowitz Verlag, 91 p. [Az 1999-es kötet bővített és javított kiadása]

A negyedik halálos bűn a théraváda buddhizmusban. In: Látó szívvel Lukács Lászlónak. Szerk. Benda József–Deák Viktória Hedvig–Pákozdi István. Budapest 2006, 653-661.

On some natural devices describing female beauty in Sanskrit poetry. In: Pandanus ’06. Nature in Literature and Ritual. Ed. by J. Vacek. Prague 2006, 23-36.

Ratnasastra in Kautilya’s Arthasastra. In: 13th World Sanskrit Conference. Edinburgh, Scotland, 10th-14th July, 2006, Abstracts. Edinburgh 2006, 188.

Bodewitz H. W–Hara, M. (eds.): Gedenkschrift J. W. de Jong. Tokyo 2004. rec. AOH 59:1 (2006), 117-118.

Mittal, S.–Thursby, G. (eds.): The Hindu World. New York–London 2004. rec. AOH 59: 1 (2006), 118-120.

Mylius, K.: Geschichte der altindischen Literatur. Wiesbaden 2003. rec. AOH 59: 1 (2006), 120-121.

2007.

Bergrunder, M. (hrsg.): Westliche Formen des Hinduismus. Halle 2006. rec.AOH 60:3 (2007), 351-352.

Mylius, K.: Wörterbuch des kanonischen Jinismus. Wiesbaden 2005. rec.AOH 60:3 (2007), 352-354.

2009.

Ratnasastra in Kautilya’s Arthasastra. In: AOH 62: 1 (2009), 37-44.

Az Arthasásztra egyik problematikus fejezetéről. In: A Danubio ad usque Gangen. Klasszika-filológiai, indológiai és magyar kultúrtörténeti tanulmányok a 80 éves Vekerdi József köszöntésére. Szerk. Bangha Imre és Mészáros Tamás. Bp. 2009. Eötvös József Collegium, 212-219.

Abhaksya and abhojya in the Kasyapiyakrsisukti. In: Indologica Tauriensia XXXV (2009), 349-359.

Heavenly gardens. In: Pandanus ’09 3/1. To the Memory of Kamil V. Zvelebil. Ed. by J. Vacek. Prague 2009, 19-31.

 1. Hertel: Kleine Schriften. Wiesbaden 2007. Angol nyelvű recenzió. In: IIJ 52 (2009), 78-80.
 2. Lienhard: Kleine Schriften. Wiesbaden 2007. Angol nyelvű recenzió. In: IIJ 52 (2009), 81-83.
 3. Griffith – A. Schmiedchen (ed.): The Atharvaveda and its Paippaladasakha. Aachen 2007. Angol nyelvű recenzió. In: AOH 62:4 (2009), 474-476.
 4. Mylius: Wörterbuch Deutsch-pali. Wiesbaden 2008. Angol nyelvű recenzió. In: AOH 62:4 (2009), 476-477.
 5. P. Das (ed.): Traitional South Asian Medicine. Vol. 8. Wiesbaden 2008. Angol nyelvű recenzió. In: AOH 62:4 (2009), 477-479.

The King is Hunting: Is it Good or Bad?. in: Kings and Ascetics in Indian Classical Literature. Ed. by Paola M. Rossi and Cinzia Pieruccini. Milano 2009. Cisalpino. pp.199-212. (Universita degli Studi di Milano. Facolta di lettere e filosofia. Quaderni di Acme 112.)

2010.

A szanszkrit filológia jelentősége Csoma munkáiban. In: MT 2010/1, 14-18.

Buddha és a jámbor asszony nyolc kívánsága. In: Olvasó. Tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére. Szerk. Mód László és Simon András. Szeged 2010. pp. 301-305.

Kasyapiyakrsisukti. A Sanskrit Work on Agriculture. Edited with an Introductory Study by Gyula Wojtilla. Wiesbaden, 2010, Harrassowitz Verlag. 144 p.

Some Remarks on the Agriculturel Terminology of the Arthasastra. In: From Turfan to Ajanta. Festschrift for Dieter Schlingloff on the Occasion of his Eightieth Birthday. Ed. by Eli Franco and Monika Zin. Vols. 1-2. Lumbini 2010. Lumbini International Research Institute, pp. 1011-1029.

Kégl Sándor Bhagavad-gítá tanulmánya. In: Varietas delectat. Tanulmányok Kégl Sándor emlékére. Szerk. Dévényi Kinga. Bp. 2010. MTA, pp. 89-95. (Keleti Tanulmányok. Oriental Studies 14.)

Das Ratirahasya des Kokkoka un der Anangaranga des Kalyanamalla. Aus dem Sanskrit übers. und erlätert von K. Mylius. Wiesbaden 2009. Angol nyelvű recenzió In: Acta Orientalia Hung. 63:4 (2010) 485-487.
Kolsky, Elizabeth: Colonial justice in British India. New York 2010. Angol nyelvű recenzió In: Acta Orientalia Hung 63:4 (2010) 487-488.

Some Remarks on the Alleged Absence of Satan in Indian Civilization. In: The Study of Religions in Szeged. Ed. by Tibor Porció. Szeged 2010, JATE Press, pp. 125-133.

2011.

Wojtilla Gyula: Glossary. A collection of words pertaining to Sanskrit agricultural vocabulary. Szeged 2011. Acta Antiqua et Archaeologica Tomus 31. 52 p.

2012.

Agricultural Knowledge as it is Reflected in the Saunakiya Atharvaveda. A Reappraisal. In: Samskritavimarsa. Volume 6. World Sanskrit Conference Special. New Delhi 2012, pp. 39-50.

Agriculture versus Pastoralism in Indo-Aryan Prehistory. In: Chronica Annual of the Institute of History, University Szeged Volume 11. (2011) pp. 62-70.

Contributions to the Cultural History of Emerald in Early India. In. Acta Orientalia Hung. Volume 65, Number 4. (2012) pp. 463-478.

 

 

 

20
ACTA ANTIQUA ET ARCHAEOLOGICA 31 pp. 1-52. , 52 p. (2011)

Nyilvános idézők összesen: 2 Független: 2 Függő: 0

Fordítások

Ókori indiai történeti szöveggyűjtemény. A forrásokat válogatta: Wojtilla Gyula. A keleti szövegeket gondozta Wojtilla Gyula és Zentai György. A görög és latin szövegeket gondozta: Illés Imre Áron. Szeged 2012, JATE Press pp. 13-26; 28-35; 53-55; 69-89; 92-105; 108-124.

Recenziók

 1. Klaus Mylius: Aufsätze und Rezensionen zur Indologie. Herausgegeben von B. D. Kapp. Wiesbaden 2011. Angol nyelvű recenzió In: Acta Orientalia Hung. Volume 65, Number 4. (2012) pp. 483-485.
 2. Andreas Pohlus (ed.): Two Commentaries on the Arthasastra, Halle-Wittenberg 2011. Angol nyelvű recenzió. In: Acta Orientalia Hung. Volume 65, Number 4 (2012) pp 485-486.

_________________________________________________

Kéziratos munkák

 

Szakdolgozat és disszertációk: lásd a fenti Publikációs jegyzéket.

 1. A buddhista művészet. (Indiai művészete I.) Bp. 1987. Corvina kiadó. „Pantheon” sorozat. 8 nyomdai ív (8X 40 000 n.) Kiadásra elfogadott, lektorált kézirat.
 2. A tanköltemény mint irodalmi műfaj az ókori és középkori Indiában. Bp. 1995. 15 p. Habilitációs tézisek.

__________________________________________________

Szerkesztések

 

 1. Writings of Hungarian Islamologist Gyula Germanus. Contribution of Islam to World Civilization and Culture. New Delhi – Jamnu-Trivandrum 1981. Light and Life Publishers. VI, 187 p.
 2. Acta Orientalia Hung. 1990- (Szerkesztőbizottsági tag)
 3. Acta Antiqua et Archaeologica (Szeged) 1992-
 4. Studia Varia. Tanulmányok Szádeczky-Kardoss Samu nyolcvanadik születésnapjára. (Társszerkesztők: Makk Ferenc és Tar Ibolya) Szeged 1998. 185 p.

__________________________________________________

Lektorálások

 1. Horváth Vera: Az indiai művészet évezredei. Gink Károly felvételeivel. Bp. 1980. Corvina kiadó.
 2. Kiszely István: A Föld népei. Ázsia. Bp. 1984. Gondolat kiadó.
 3. H. W. Schumann: Buddhistische Bilderwelt. Köln 1986. A Corvina kiadó megbízásából. A könyv fordítása elkészült, de nem jelent meg.
 4. Veronica Ions: Indiai mitológia. Bp. 1991. Corvina kiadó.
 5. Gerhard J. Bellinger: Nagy valláskalauz. Bp. 1993. Akadémiai kiadó.
 6. Marcellino Zago: A buddhizmus. Bp. 1995. Gondolat.
 7. Richard Waterstone: India. Bp. 1996. Magyar Könyvklub – Helikon.
 8. Szimbólumszótár. Szerk. Pál József és Újvári Edit. Bp. 1997. Balassi kiadó.
 9. Pandanus ’05. Nature in Literature, Myth and Ritual. Ed. by Jaroslav Vacek. Prague 2005.
 10. Pandanus ’08. Prague 2008.

__________________________________________________

Előadások
(válogatás)

 1. Indiai drágakövek. Bp., Kőrösi Csoma Társaság, 1972. szeptember 19.
 2. Kála. Marót Károly emlékülés, Bp., ELTE, 1973. június 8.
 3. Az ókori India története. Pápa, Jókai Mór Művelődési Központ 1975. március 11.
 4. Krsiparasara. 150 Jahre Sanskritstudium in Berlin Konferenz. Humboldt Universität zu Berlin, 1975. március 21. (angol nyelvű előadás)
 5. Az örök Benáresz. Bp., Kőrösi Csoma Társaság, 1975. június 10.
 6. Which Class of People was the Krsiparasara Addressedd to? Moszkva, II. Vszeszojuznaja i konferencija indologov, 1976. január 5.
 7. Indian Village Community According to the Krsiparasara and Other Contemporary Literary Sources. La Société Jean Bodin 20. kongresszusán, Varsó, 1976. május 29.
 8. Parásara. Bp., Ókortudományi Társaság, 1976. szeptember 17.
 9. Stein Aurél kásmíri Máhátmja gyűjteménye. Bp., Az MTAK Keleti Könyvtára 25. évfordulójára rendezett konferencia. Bp., 1976. szeptember 23.
 10. Indian Studies in Hungary. Sri Venkateshwara University, Tirupati, India, 1977. november 29.
 11. Indiai írás. Bp., ELTE Orientalisztikai Tanszékcsoport előadássorozata, 1978. április 12.
 12. Látogatás India tudományos műhelyeiben. Bp., Kőrösi Csoma Társaság, 1978. június 13.
 13. Indiai nagy eposzai. Mahábhárata, Rámájana. Bp., ELTE Orientalista Tanszékcsoport előadássorozata, 1979. március 7.
 14. Kávja és kavi. Bp., ELTE Orientalista Tanszékcsoport előadássorozata, 1979. március 14.
 15. Some Problems of the Sanskrit Terminology of Agriculture. IVth World Sanskrit Conference, Weimar, 1979. május 28.

India művészete I. Bp., ELTE Orientalisztikai Tanszékcsoport előadássorozata, 1979. október 17.

India művészete II. Bp., ELTE Orientalisztikai Tanszékcsoport előadássorozat 1979. október 24.

 1. Maharaja Ranjit Singh and Hungarian Scholars. Chandigarh, Panjab University, Gandhi Bhavan, India, 1981. február 2.
 2. A Byzantine Account of the History of Water-mill in India. Vth World Sanskrit Conference, Benares, India, 1981. október 24.
 3. The Kasyapiyakrsisukti, an Assessment. University of Delhi, St, Stephen College, 1982. január 10.
 4. Sanskrit Studies in Hungary. University of Delhi, 1982. március 23.
 5. Benáresz és a szanszkrit nyelv. Kossuth Rádió „Utazó kutatók” műsora, 1983. november 20.
 6. Forgotten Sanskrit Texts Bearing on the Sanskrit Terminology of Agriculture. Berlin, Akademie der DDR, Zentralinstitut für alte Geschichte und Archäologie, 1984. május 10.
 7. Early Medieval Sanskrit Literature as Source of Studies in Socio-Economic Progress in India. Berlin, Humboldt Universität, 1985. május 28.
 8. Recent Development of Hinduism and Prognostics for the Decades to Come. Berlin, Akademie der DDR, Zentralinstitut für alte Geschichte und Archäologie, 1985. május 30.
 9. Ackerbau im alten Indien. München. Universität, Institut für Indologie und Iranistik, 1986. május 7.
 10. The Date of the Kasyapiyakrsisukti. An Attempt. Berlin, Akademie der DDR, Zentralinstitut für alte Geschichte und Archäologie, 1986. május 29.
 11. Hinduizmus ma és holnap. Bp., „Vallási hagyományok a kultúrák keresztútján” c. konferencia, MTA Orientalisztikai Munkaközösség, 1987. május 22.
 12. War Kasyapa ein Kulturheros des Ackerbaues; West-Berlin, Freie Universität, Institut für indische Philologie und Kunstgeschichte, 1987. június 1.
 13. Indologie in Ungarn, Geschichte, Stand, Aufgaben. West-Berlin, Freie Universität, Institut für indische Philologie und Kunstgeschichte, 1987. június 3
 14. Phonodokumentation als ein Hilfsmittel der Ergänzung des Schriftguts im Archive der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. Bp., Szocialista országos akadémiai levéltárainak konferenciája, 1987. június 11.
 15. Vasikarana Texts in Sanskrit Kamasastra Literature. VIIth World Sanskrit Conference, Leiden Kern Institute, 1987. augusztus 27.
 16. Opüt obrabotki dokumentov naucsnüh obscsesztv otnoszjascsihszjah VAN. Moszkva, szocialista országok akadémiai levéltárainak konferenciája, 1987. szeptember 22.
 17. A hinduizmus alapjai. Esztergom, Érseki Papnevelő Intézet, 1988. március 12.
 18. A Report on my Recent Work on Krsisastra. Hamburg, Universität, Seminar für Kultur und Geschichte Indiens, 1988. április 26.
 19. Prolegomena zur einen deutschen Übersetzung des Kuttanimatam. Hamburg, Universität, Seminar für Kultur und Geschichte Indiens, 1988. április 29.
 20. The Sanskrit Terminology of the Plough. Koppenhága, University, Department of Indian Studies, 1988. május 2.
 21. Philologische Bemerkungen über einigen Strophen des Kuttanimatam. Berlin, Akademie der DDR, Zentralinstitut für alte Geschichte und Archäologie, 1988. június 2.
 22. Az indiai buddhizmus. Esztergom, Érseki Papnevelő Intézet, 1988. november 21.
 23. Geschichte des Ackerbaues im alten Indien. Tübingen, Universität, Seminar für Indologie und vergleichende Religionswissenschaft, 1988. november 29.
 24. Remarks on the History of the Plough in Ancient India. Göteborg, Göteborgs Universitet Institutionen för jäförande sprakforskning, 1989. május 25.
 25. Analysis of the Archaeological remains of Ploughs from Ancient and Early Medieval India. Koppenhága, The Royal Danish Academy of Sciences, 1989. május 31.
 26. Bemerkungen über eine Sozialgeschichte des frühmittelalterlichen Indiens mit besonderer Rücksicht auf Kaschmir. Berlin, Akademie der DDR, Zentralinstitut für alte Geschichte und Archäologie, 1989. június 22.
 27. Remarks on the History of the Plough in Ancient and Early Medieval India. New Delhi, Indian Council of Historical Research, 1990. április 17.
 28. Rural Expansion in Early Medieval India. Delhi, University, Department of History, 1990. április 20.
 29. Baktay Ervin az indiai szellemiség közvetítője. Érd, Magyar Földrajzi Gyűjtemény, 1990. június 5.
 30. Notes on Dasarathasvamin’s Krsisasanam. Bécs, VIIth Sanskrit World Conference, 1990. augusztus 30.
 31. Indiai vallások. Bp., ELTE Orientalisztikai Tanszékcsoport előadássorozat, 1990. december 6.
 32. A koraközépkori ind gazdaság és társadalom Kásjapa bölcs mondásaiban. Bp., Kőrösi Csoma Társaság, 1991. január 22.
 33. Indiai buddhista művészet. Bp., ELTE Orientalisztikai tanszékcsoport előadássorozat, 1991. március 21.
 34. Rabindranáth Tagore a költő és gondolkodó. Balatonfüred, Jókai Múzeum, 1991. augusztus 7.
 35. A Hari-Krisna mozgalom vallástörténeti, szociológiai megítélése. Esztergom, Érseki Papnevelő Intézet, 1991. november 7.
 36. Alexander Csoma de Körös- der Begründer der Tibetologie. Tübingen Universität, Bibliothek, 1991. december 5.
 37. The Sanskrit Language in the Life-Work of Alexander Csoma de Körös. Calcutta, The Asiatic Society of Bengal, 1992. április 15.
 38. Problems of Research on Ancient Indian Agriculture. New Delh, Indian Council of Historical Research, 1992. április 23.
 39. Város az ókori Keleten és Nyugaton. Szegedi Akadémiai Bizottság, Történeti Szakosztály, 1992. október.
 40. Jugapurána. Egy történeti prófécia nyomában. Bp., Kőrösi Csoma Társaság, 1993. január 12.
 41. Some Remarks on the Kasyapiyakrsisukti. Krakkó, International Conference on Sanskrit and Related Studies, Cracow University, 1993. szeptember 25.
 42. Sources for the Study of the Material Life in Ancient India. Oxford, Oriental Institute, 1994. november 2.
 43. Sanskrit Agricultural Terms as Indicators of Cultural Amalgamation. Oxford, Oriental Institute, 1994. november 4.
 44. Textual Problems in Damodaragupta’s Kuttanimatam. Oxford, Oriental Institute, 1994. november 11.
 45. Asóka. ELTE „Csütörtöki esték”. 1995. május 9.
 46. Kamasastra. A Short Report on Stand, Methods and Tasks of Research. Prága, European Seminar on Indian Studies, 1995. június 1.
 47. Quellenstudien über die landwirtschaftlichen Geräten im alten Indien. Berlin, Freie Universität, Institut für Indische Philologie und Kunstgeschichte, 1996. október 22.
 48. Kaniska. ELTE „Csütörtöki Esték”. 1997. február 13.
 49. Did the Yavanas Occupy Pataliputra? Oxford, Balliol College, 1998. február 16.
 50. Charles Fábry: Life and Work. Oxford, Oriental Institute, 1998. február 19.
 51. 6 Nagy Sándor Indiában. ELTE „Csütörtöki esték”. 1998. április 23.
 52. Kamasastra-Forschungen seit R. Schmidt’s Beiträge zur indischen Erotik. Bécs, Universität, Institut für Indologie, 1998. május 13.
 53. 6 Kik voltak az árják? ELTE „Csütörtöki esték”. 1999. október 7.
 54. Krsisamayanirnaya. Torino, XIth World Sanskrit Conference, 2000. április 6.
 55. Az indo-árja kérdés mai állása. Szeged, „Nomád népvándorlások, magyar honfoglalás” konferencia, 2000. február 8.
 56. Harsa: az utolsó nagy hindu birodalom Észak-Indiában. ELTE „Csütörtöki esték”. 2000. november 2.
 57. Kulturgeschichtliches aus dem Kuttanimatam. Bécs, Universität, Institut für Indologie, 2001. április 24.
 58. Buddhismuskunde in Ungarn. Bécs, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Institut für Kultur- und Geistesgeschichte Asiens, 2001. április 26.
 59. Az indiai civilizáció születése. Szeged, Egyetem, Aula, Magyar Tudomány Napja, 2001. november 7.
 60. Buddha. ELTE „Csütörtöki esték”. 2002. február 17.
 61. Szanszkrit kézíratok nyomában Kasmírban. Bp., Stein Aurél emlékülés, MTA, 2002. május 14.
 62. Az indoárja kérdés. ELTE „Csütörtöki esték”. 2002. október 3.
 63. The Sitadhyaksaprakarana of the Arthasastra. Bécs, Universität, Institut für Indologie, 2003. október 18.
 64. Arthasastra Studies after Kangle. Oxford, Oriental Institute, 2004. május 5.
 65. Extraordinary Methods of Taxation (Arthasastra, Book 5, chapter 2.). Oxford, Oriental Institute, 2004. május 7.
 66. Notes on a Medieval Sanskrit Itinerary of Kashmir Used by Aurel Stein. Bp., The Collections of Sir Aurel Stein and Alexander Csoma de Kőrös in the Oriental Collection: State of Catalogues (konferencia), 2004. október 29.
 67. Höhepunkte der altindischen Geschichte: Die Gupta-ƒra. Göttingen, Universität, Seminar für Indologie und Tibetologie, 2004. november 5.
 68. Adószedési technikák az ókori Indiában. ELTE „Csütörtöki esték”. 2004. november 18.
 69. A Kámasásztra. ELTE „Csütörtöki esték”. 2005. november 24.
 70. On Some Natural Devices Describing Female Beauty in Sanskrit Poetry. Prága, Pandanus ’06 International Workshop, 2006. május 18.
 71. Ratnasastra in Kautilya’s Arthasastra. Edinburgh, 13th World Sanskrit Conference, 2006. július 13.
 72. India és a drágakövek. ELTE „Csütörtöki esték”. 2006. november 2.
 73. The King is Hunting. Is it Good or Bad; Milano, Kings and Ascetics in Indian Classical Literature conference, Universita degli studi di Milano, 2007. szeptember 21.
 74. Egy nap a mahárádzsánál. ELTE, 2007. október 18.
 75. A Selyemút rejtett kincsei. Bp., MTA, 2007. november 22.
 76. Az MTAK digitalizált Stein Aurél gyűjteményének bemutatása. MTA, 2008. november 12.
 77. A szanszkrit filológia jelentősége Csoma munkáiban. Kőrösi Csoma Sándor a tibetisztika megalapítója c. konferencia. MTA, 2009. április 21.
 78. Heavenly Gardens. International Seminar on Nature in Literature, Art, Myth and Ritual. Prague, 2009. június 4.
 79. Kőrösi Csoma a világemlékezet listáján. Megnyitó előadás. MTA, 2009. november 5.
 80. Az ördög Indiában. Előadás az Ókortörténeti Társaság Szegedi tagozatának ülésén, Szeged, BTK 2010, február 23.
 81. Kégl Sándor Bhagavadgítá tanulmánya. MTA, 2010. december 1.
 82.  Agriculture versus pastoralism in Indo-Aryan prehistory. International Conference on the Medieval History of the Eurasian Steppe. Kairó. Magyar kulturális és tájékoztató központ. 2011. január 27.
 83. Baktay Kámaszútra fordítása. Az előadás a Baktay Ervin halálának 50. évfordulója alkalmával rendezett konferencián hangzott el, amelyet a Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Múzeum szervezett Dunaharasztin 2013. február 22-én.
  1. Dhammapada 153 – 154. Lehetséges interpretációk. Előadás „A Buddha szavainak értelmezése” konferencián, ELTE BTK Távol-keleti Intézet, Buddhizmus Kutató Központ, 2014. május 13.
  2. Buddha és a nők. Előadás..Kőrösi Csoma Társaság felolvasó ülése, 2015. november 10.
  3. Pali appamada: the meaning and evolution of a Buddhist ethical concept. Előadás, Otani University, Kyoto, 2016. május 26.
  4. A Mahábhárata, India nemzeti eposza. Előadás. Trafó Kortárs Művészetek Háza, Budapest, 2016. december 6.
  5. Az én Benáreszem. Előadás. Magyar-indiai Baráti Társaság, Budapest, 2016. december 14.
  6. A nők társadalmi helyzete a korai Indiában. Előadás a „Női identitás, női életutak az antikvitásban” konferencia. SZTE BTK Ókortörténeti Tanszék, Szeged, 2018, október 30
Reklámok