Kép_Illés

Dr. Illés Imre Áron, PhD
egyetemi adjunktus, tanszékvezető helyettes

 

Elérhetőség: graeculus@gmail.com

Fogadóóra: hétfő 12.00-13.30

 

 


Oktatott tárgyak:

“Hispaniae, a nyugati provinciák közigazgatása” (2011/2012. 2. félév)

„A principatus korának városi közigazgatása” (2012/2013. 1. félév) BA szem. Szerda 17-18.30 Tört. Szem.

„A Flaviusok birodalma – Róma az I. sz. utolsó harmadában” (2013/2014. 2. félév) BA szem. Hétfő 14-15.30 Wittmann-terem

„Római történetírók” BA szem. (2014/2015. 1. félév)

„A pun háborúk kora BA szem.” (2014/2015. 1. félév)

Szakmai életrajz

 • 2007: Latin nyelv- és irodalom szakos bölcsész és tanár, ógörög szakos bölcsész (SZTE BTK)
 • 2009: Történelem szakos bölcsész és tanár (SZTE BTK)
 • 2007-2010: Történettudományi Doktori Iskola, Antikvitás Program (SZTE BTK)
 • 2013: PhD védés (történettudomány, SZTE BTK, summa cum laude)

 

Kutatási terület

 • Városi közigazgatás a Római Birodalomban
 • Hispania romanizációja

 

Publikációk

Könyvek:

 1. A lex Irnitana (egy Flavius-kori municipium törvénye). (Fordítás, bevezető, jegyzetek). Documenta Historica Szeged 2007, 75 l.
  1. Rev.: Könczöl M., Antik Tanulmányok 53, 2009, 155-156.
  2. Cit.: Havas L. – Hegyi W. Gy. – Szabó E.: Római történelem. Budapest 2007, 737.
  3. Cit.: Orosz, N. N.:ZurInterpretation der dolus-Klauselin 84 der lexIrnitana. De iurisprudentia et iurepublico. Jog- és politikatudományi folyóirat. 3/3-4., 2009, 60.
  4. Cit.: Takács, L.: A ShortNoteonLexMamilia. ActaClassicaUniversitatisScientiarumDebreceniensis 48, 2012, 32. 19., és 22. jegyz.
  5. Cit.:Takács L.: De subsicivis – A maradványföldek sorsa a Római Birodalomban. In: Universitas „uniusrei” – Tanulmányok a római jog és továbbélése köréből Szerkesztette: P. Szabó Béla – Újvári Emese Debrecen, 2014, 301. 17. jegyz.
  6. Cit.: Földi A. – Hamza G.: A római jog története és institúciói. Budapest 2015, 100. 31. jegyz.
 2. Hivatalnokok, lázadók, szerzetesek. (Késő római szöveggyűjtemény 1.) (Lektorálás, a közigazgatásra vonatkozó szemelvények fordítása, bevezetés, jegyzetek 7-12, 16-24). Társszerzők: Bara, Palotás Gy., Szabó Á. Á. és Varga F., Documenta Historica 84. Szeged 2011, 85 l.
 3. Városi közigazgatás a Digesta könyvében. (Fordítás, bevezető, jegyzetek). Documenta Historica 85. Szeged 2011, 103 l.
 4. Ókori indiai történeti szöveggyűjtemény. (A görög-latin szövegek gondozása, lektorálás, fordítás, jegyzetek). Társszerkesztők: Wojtilla Gyula, Zentai György. Szeged 2012, 176 l.
 5. Késő római szöveggyűjtemény. (Szerkesztés, fordítás, lektorálás, jegyzetek). Szeged 2013, 418 l. Társszerkesztő: Dr. Székely Melinda
 6. Vespasian’s Edict and the Flavian municipal charters. Budapest, 2016, 108 l.

 

Folyóiratban, konferenciakötetben megjelent tanulmányok, fordítások:

 1. Egy mellőzött konjektúra a lex Irnitana caputjában. In: PANHGURIS. A Collegium Hungaricum Societatis Europaeae Studiosorum Philologiae Classicae II. országos konferenciáján elhangzott előadások. Szerk. Mészáros T. – Jutai P., Budapest, 2007, 43-46.
 2. A törvény betűje és a törvény szelleme a lex municipalisokban. In: ENUMERATIO. A Collegium Hungaricum Societatis Europaeae Studiosorum Philologiae Classicae országos konferenciáján elhangzott előadások. Szerk. Tóth I. – Jutai P., Budapest 2008, 26-30.
 3. Hogyan lesz a törvényből bronztábla. Az ún. lex Flavia municipalis útja Baetica municipiumaiba. In: A Collegium Hungaricum Societatis Europaeae Studiosorum Philologiae Classicae IV. országos konferenciáján elhangzott előadások. Szerk.: Adorjáni Zs. – Jutai P., Budapest 2009, 167-172.
 4. Domitianus Germanicus és az ún. lex Flavia municipalis. Antik Tanulmányok 53, 2009, 61-77.
 5. Phótios kivonata a knidosi Ktésias Persika művéből. (Fordítás, bevezető, jegyzetek). Antik Tanulmányok 54, 2010, 169-189.
  1. Cit.: Tóth I.: AlexandrosHomérosa. Arrhianos-tanulmányok. Budapest 2013, 130.
 6. Michaél Psellos: A Digesta felosztása. (Fordítás, jegyzetek). Antik Tanulmányok 55, 2011, 163-166.
 7. Civitas Romana per honorem consecuta a Flavius-kori Hispaniában. In Czerovszki, M. – Nagyillés J. (szerk.): Corollarium. Tanulmányok a 65 éves Tar Ibolya tiszteletére. AAASuppl. XIII. Szeged 2011, 96-102.
 8. A Flavius-kori Hispania városi törvényeinek közös modellje. Belvedere Meridionale 23/3, 2011, 6-25.
 9. A flaviusi törvények szerepe Hispania romanizációjában. In Tóth Zs. A. (szerk.): A varázsgyűrűtől az interkonfesszionális kommunikációig. Információtudományi metszéspontok bölcsészeti megközelítésben. Szeged 2011, 130-136.
 10. The Quaestors and the ius intercedendi in the Flavian Municipal Law. Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae 52/4, 2012, 375-381.
 11. Döntéshozatal a Római Birodalom városaiban. In: Purosz Alexandrosz (szerk.): Közéleti és politikai viszonyok az antik világban. Szeged 2015, 101-112.
 12. A quaestorok és a ius intercedendi a lex Flavia municipalisban. Mneme 1, 2015 (közlésre elfogadva)
 13. Július 1. mint a városi tisztségviselők hivatalba lépésének időpontja: egy tudománytörténeti mítosz? In: Tanulmányok a hetvenéves Wojtilla Gyula tiszteletére. AAASuppl. Szeged 2016, 43-68.
 14. Municipal Scaevolas and Ulpians?The Presupposed Legal Knowledge in the Roman Municipal Charters. Acta Classica Univ. Scient. Debrecen. 52, 2016, 53-61

 

Lektorálás:

 1. Janzsó M. – Szabó Á. Á. (ford., bev.,): Városi törvények a római köztársaság utolsó századából. Documenta Historica 82. Szeged 2009, 51 l.
 2. Hoffmann Zsuzsanna: Antik nevelés. Veszprém 2009. Plutarchos A gyermeknevelésről c. munkájának lektorálása.
 3. Hajdú A. – Horváth B. – Kósa M. – Mihálykó Á. – Szabó Á. Á. (ford., bev.,): Bukott püspökök, eretnekek, pogányok. Documenta Historica 87. Szeged 2012, 52 l.
 4. Gönczi Gergő – Szabó Ádám Ágoston (ford., bev.,): Maximianus és Constantius dicsőítése (Késő római szöveggyűjtemény 4.), Documenta Historica 95. Szeged 2016, 33 l.

Szerkesztés:

 1. Belvedere Meridionale. 23/3, 2011. Imperium sine fine – a határtalan birodalom. Tanulmányok Róma császárkori történelméről. Társszerkesztő: Székely Melinda
 2. Ókori indiai történeti szöveggyűjtemény. Szeged 2012, 176 l. Társszerkesztők: Wojtilla Gyula, Zentai György.
 3. Késő római szöveggyűjtemény. Szeged 2013, 418 l. Társszerkesztő: Székely Melinda
 4. Tanulmányok a hetvenéves Wojtilla Gyula tiszteletére. AAASuppl. Szeged Társszerkesztő: Székely Melinda. Szeged 2016

Recenzió:

 1. A Codex Iustinianus könyve. A Római Birodalom igazgatása a iustinianusi kodifikációban. Fordította: Kelemen Miklós. Budapest 2008 (Acta Wenzeliana 6.) 98 l. Antik Tanulmányok 54, 2010, 307-309.
 2. A lex Irnitana új kiadása. Hiánypótló munka a német ókortudományban? Die Lex Irnitana. Ein römisches Stadtrecht aus Spanien. Lateinisch und deutsch. Herausgegeben, eingeleiten und übersetzt von Joseph Georg Wolf. (Texte zur Forschung) Darmstadt 2011 159 l. Belvedere Meridionale 23/3, 2011, 113-118. = Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis 49, 2013, 115-121.

Egyéb:

 1. A lex Flavia municipalis keltezése és keletkezése. PhD disszertáció. 2013 Szeged, kézirat. 198 l. Témavezető: Dr. Székely Melinda.
  1. Cit.: Földi A. – Hamza G.: A római jog története és institúciói. Budapest 2015, 100. 31. jegyz.

 


Előadások:

 1. április, Országos Tudományos Diákköri Konferencia (Székesfehérvár): A lex Irnitana felépítése és keletkezésének körülményei
 2. április, a Collegium Hungaricum Societatis Europaeae Studiosorum Philologiae Classicae II. országos konferenciája (Eötvös Collegium, Budapest): Egy mellőzött konjektúra a lex Irnitana 27. caputjában
 3. február, SZTE ÁJTK Római Jogi TDK ülés: A lex Irnitana, egy Flavius-kori municipium törvénye
 4. március, SEC Officina Försteriana (SZTE BTK) felolvasó ülés: Római kori városi törvények
 5. május, a Collegium Hungaricum Societatis Europaeae Studiosorum Philologiae Classicae III. országos konferenciája (SZTE BTK, Szeged): A törvény betűje és a törvény szelleme a lex municipalisokban
 6. november, SEC Officina Försteriana (SZTE BTK) felolvasó ülés: Az uralkodói titulatúra a principatus idején
 7. május, a Collegium Hungaricum Societatis Europaeae Studiosorum Philologiae Classicae IV. országos konferenciája (PPKE BTK, Piliscsaba): Hogyan lesz a törvényből bronztábla. Az ún. lex Flavia municipalis útja Baetica municipiumaiba
 8. április, Ókortudományi Társaság Piliscsabai Tagozata (PPKE BTK, Piliscsaba): Hispania városi közigazgatása a Flaviusok alatt
 9. május, IX. Ókortudományi Konferencia (Pécs): Megjegyzések Vespasianus feltételezett lex municipalisához
 10. február, TÁMOP Információs Társadalom alprogram szakmai konferencia (Szeged): A flaviusi városi törvények szerepe Hispania romanizációjában
 11. április, „Múltszemléletek az ókorban”: az Ókortudományi Társaság előadásíró pályázata (Budapest): Capita Tra(ns)laticia – „időkapszulák” a római városi törvényekben
 12. november, SZTE Eötvös Loránd Kollégium, Quadrivium Műhely: Mire jó a felirattan?
 13. május, X. Ókortudományi Konferencia (Piliscsaba): Errores coniunctivi a Flavius-kori városi törvényekben.
 14. május, Nemzetiségek Háza (Szeged): Spárta és a görög perzsa háborúk (ismeretterjesztő)
 15. január, Provincialia Romana, régészeti és ókortörténeti konferencia (PTE BTK TTI, Pécs): Megjegyzések a municipalis tisztségviselők megválasztásának határidejéről
 16. április, Nemzetiségek Háza (Szeged): Racionalizált mítoszok – Őslények az ókorban (ismeretterjesztő)
 17. május, XI. Magyar Ókortudományi Konferencia (Budapest): A municipalis tisztségviselők hivatalba lépésének időpontja
 18. október, Nemzetiségek Háza (Szeged): Döntéshozatal a Római Birodalom városaiban (ismeretterjesztő)
 19. november, SZTE BTK „Vidéki senatus” – a városi tanács a Római Birodalom városaiban
 20. május, SZTE BTK „Ki vagy, fiam? Brutus? – A személyazonosság igazolása a rómaiaknál
 21. május 18., XII. Magyar Ókortudományi Konferencia (Debrecen): Mire jó egy városi törvény?
 22. augusztus Sapiens Ubique Civis konferencia SZTE BTK, plenáris előadás: The beginning of the magisterial year and the date of the elections in the Roman cities
 23. november 18.: Római városi törvények – kritikai áttekintés Ókortudományi Társaság felolvasóülése
 24. december 6. SZTE BTK: „Mondd, Te kit választanál!” – Tisztviselő-választások a római városokban

        

Díjak

 • 2007: XXVIII. OTDK Humán Tudományi szekció (Ókortudomány) I. díj
 • 2007: XXVIII. OTDK Humán Tudományi szekció: Magyary Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány kutatási ösztöndíja
 • „Múltszemléletek az ókorban.” A Magyar Ókortudományi Társaság előadásíró pályázata, 2. hely.
 • Hahn István emlékdíj
Reklámok