Alföldy Géza Szegeden, 2005.

Alföldy Géza 1. kép

2005. április 5-6-án az Ókortörténeti Tanszék vendége volt Alföldy Géza professzor (Universität Heidelberg, Seminar für Alte Geschichte).

„PONTIUS PILATUS CAESAREAI FELIRATA” címmel előadást, „Segobriga, egy hispaniai kisváros mint a romanizáció mintaképe” címmel szemináriumot tartott.
Szervező: Székely Melinda adjunktus.


Vermes Géza 2008 májusában Makón, szülővárosában Székely Melindával (Urbancsok Zsolt fényképe)Vermes 2. kép2008. május 20-21-én
az SZTE Ókortörténeti Tanszéke rendezte Szegeden a Collegium Hungaricum Societatis Europaeae Studiosorum Philologiae Classicae (CHSEC) III. országos konferenciáját.
Szervező: Tóth Iván tanársegéd

2010. december 13-án Lassányi Gábor, PhD (Aquincumi Múzeum) régész, egyiptológus előadása Szegeden: A birodalom peremén – Egyiptom déli határvidéke a római korban címmel.
Szervező: Dr. Székely Melinda docens.Schreiber
Gábor előadása Szegeden, 2011. október 17.

Schreiber 3. kép


2012. április 24. kedd Dávid Nóra, PhD (Universität Wien, Institut für Judaistik) “Μεμορια Iudati patiri – adatok a pannoniai zsidóság történetéhez” címmel előadást tartott.
Szervező: Dr. Székely Melinda tszv. docens.

2012. május 22-23-án Szegeden került megrendezésre a Collegium Hungaricum Societatis Europaeae Studiosorum Philologiae Classicae (CHSEC) VII. Országos Konferenciája.
Szervező: Dr. Tóth Iván, Hajdú Attila

2012. november 26-án Vass Lóránt (Kolozsvár) Csontfaragás a római korban címmel előadást tartott.
Szervező: Dr. Székely Melinda tszv. docens.


2013. április 15-én Török László akadémikus, az Ókortudományi Társaság főtitkára Az egyiptomi késő antik művészet történetei címmel előadást tartott. Szervező: Dr. Székely Melinda tszv. docens

Török László ea. 2013

2013. nov. 4. Pásztókai-Szeőke Judit (régész, Sopron): Város szélén kis mosoda…Egy Savaria déli előterében feltárt római kori textilműhely címmel előadást tartott. Szervező: Dr. Székely Melinda tszv. docens.

2013. december 4-én Török László, ókortörténész, régész, núbiológus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja Hérodotos Núbiában címmel előadást tartott. Szervező: Dr. Székely Melinda tszv. docens és Dr. Nagyillés János tszv. docens.

2014. április 11-12-én az Ókortörténet Tanszék szervezésében került sor a II. Ókori Hadtörténeti és Fegyvertörténeti Konferenciára, amelyen neves hazai és külhoni kutatók adtak elő.
Szervezők: Székely Melinda, Horti Gábor, Gönczi Gergő.


2014. október 6-án Visy Zsolt, ókortörténész, régész Pannonia limese a Római Birodalom határvédelmi rendszerében címmel előadást tartott.
Szervező: Dr. Székely Melinda tszv. docens.

Visy Zsolt előadása 2014


2014. december 3-án Adamik Tamás (ELTE Latin Tanszék, professor emeritus) Latin irodalom a kora középkorban (6–8. század) című könyvét mutatta be.
Szervező: Dr. Székely Melinda tszv. docens.

Adamik Tamás ea. 2014(1)

 

2015. november 2-án Gabler Dénes (MTA Régészeti Intézet) A római kori településtörténet újabb eredményei Pannonia nyugati részén címmel előadást tartott.
Szervező: Dr. Székely Melinda tszv. docens.


2016. október 17-én Gabler Dénes (MTA Régészeti Intézet) A markomann-szarmata háborúk (166-180) régészeti vetülete címmel tartott előadást.

Gabler ea. 2016.

Reklámok