R. Tóth Iván

Dr. Tóth Iván PhD,

az Antikvitás Doktori Program oktatója

 

Elérhetőség:
tivan33@gmail.com


Szakmai életrajz

2012 szeptember: Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatói Ösztöndíj (3 évre)

2012 szeptember: OTKA NN-104456 sz. „Klasszikus ókor, Bizánc és humanizmus. Kritikai forráskiadás magyarázatokkal” c. projekt résztvevője

2012 március: Osztrák-Magyar AKCIÓ Alapítvány, Rövid Kutatói Ösztöndíj (Universität Wien)

2012 DAAD Kutatói Ösztöndíj (München)

2011 történelemtudományból PhD-fokozat

2009 DAAD Kutatói Ösztöndíj (Berlin)

2005-2008 Történelemtudományi Doktori Iskola, Antikvitás Program, SZTE, BTK

2000-2004 Ógörög szak SZTE, BTK

1996-2001 Történelem és tanár szak SZTE, BTK

Kutatási terület

Görög történetírás, különös tekintettel Arrianos Anabasis c. munkájára

Publikációk 

2015.

A Halósis történetírója és közönsége. Acta Universitatis Szegediensis, Acta Antiqua et Archaeologica, Supplementum XIV. Szeged 2015. 125–132.

Preliminary Investigations into Kritoboulos’ Idea of History. In: Erika Juhász (Hrsg.): Byzanz und das Abendland III. Studia Byzantino–Occidentalia. Budapest 2015. 167–178.

2014.

The Last Byzantine Historian and His Audience. In: László Horváth (ed.): Investigatio Fontium. Budapest 2014. 125–133.

Klasszikus minták az imbrosi Kritobulos kortörténetének prooimionjában. Antik Tanulmányok 58 (2014) 289–308.

Some Suggestions on the Interpretation of the First Speech of Mehmed II in Kritobulos’ Histories. In: Erika Juhász (Hrsg.): Byzanz und das Abendland II. Studia Byzantino–Occidentalia. Budapest 2014. 179–186.

2013.

Alexandros Homérosa – Arrhianos-tanulmányok. ELTE Eötvös József Collegium, Budapest 2013. ISBN 978-615-5371-03-5

Some Thoughts on the Proem of Kritobulos’ Historiai. In: Erika Juhász (Hrsg.): Byzanz und das Abendland I. Begegnungen zwischen Ost und West .Budapest 2013. 305–314.

Szónoki kánon [Mészáros Tamás: A rhamnusi Antiphón. Antiphón-tanulmányok. Argumentum Kiadó, Budapest 2011. 170 old.] Aetas 28/1 (2013) 191–194.

2011.

Alexandros vs. Róma? A Római Birodalom Arrhianos Anabasisában. Belvedere Meridionale 23/3 (2011) 36–43.

2010.

Arrhianos, Nagy Sándor Homérosa. In: Czerovszki Mariann-Mayer Péter-Nagyillés János (szerk.): Corollarium. Tanulmányok a 65 éves Tar Ibolya tiszteletére. Acta Universitatis Szegediensis, Acta Antiqua et Archaeologica, Supplementum XIII. Szeged 2010. 339–344.

 

2009.

Notes on Arrian’s Preface to the Anabasis. Acta Antiqua Hungarica 49 (2009) 499–505.

2008.

Apologia Alexandru (Arrianos: Anabasis 1,7–9) Antik Tanulmányok 52 (2008) 53–66. 

Alexandros mint epikus hős Arrianos Anabasisában. In: Jutai Péter–Tóth Iván (szerk.): Enumeratio. Budapest 2008. 42–48. 

2007.

Apologia Alexandrou (Arrian: Anabasis 1.7–9) Acta Antiqua Hungarica 47 (2007) 397–410.

Thébai ostroma Arrianosnál. In: Jutai Péter–Mészáros Tamás (szerk.): Panégyris. Budapest 2007. 57–60.

2006.

Törvényőrök a Kr. e. 5. századi Athénban. Széljegyzet az ephialtési reformok történetéhez. Aetas 21/2-3 (2006) 19–31.


Tudományos előadások

 

 • Thébai ostroma Arrhianosnál. Collegium Hungaricum Societatis Europaeae Studiosorum Philologiae Classicae II. országos konferenciája. Eötvös József Collegium, Budapest, 2007. április 13.
 • Thébai ostroma Arrhianosnál. Magyar Ókortudományi Társaság Piliscsabai Szekcióülése. PPKE, BTK, Ambrosianum, Piliscsaba, 2007. április 10.
 • Alexandros mint epikus hős Arrhianos Anabasisában. Collegium Hungaricum Societatis Europaeae Studiosorum Philologiae Classicae III. országos konferenciája. SZTE, BTK, Szeged, 2008. május 20.
 • Epikus elemek Arrhianos Anabasisában. Magyar Ókortudományi Társaság Piliscsabai Szekcióülése. PPKE, BTK, Stephaneum, Piliscsaba, 2008. április 25.
 • Notes on Arrian’s Preface to the Anabasis. Borzsák István Emlékkonferencia, Eötvös József Collegium, Budapest, 2009. április 25.
 • Arrhianos és a görög történetírói hagyomány. Magyar Ókortudományi Társaság Szegedi Szekcióülése. Eötvös Loránd Collegium, Szeged, 2010. október 11.
 • Arrhianos „forráskritikája”. Magyar Ókortudományi Társaság Szegedi Szekcióülése. Eötvös Loránd Collegium, Szeged, 2011. október 12.
 • Arrhianos bizánci utóélete: Kritobulos kortörténete. Magyar Ókortudományi Társaság X. Országos Konferenciája. PPKE, BTK, Piliscsaba 2012. május 23-26.
 • Some Thoughts on the Proem of Kritoboulos’ Historiai. Byzanz und das Abendland I, Eötvös József Collegium, Budapest 2012. november 22.
 • Adalékok az imbrosi Kritobulos kortörténetének prooimionjához. Ókortudományi Társaság Szegedi Tagozata. SZTE, BTK, IV. terem, Szeged, 2013. április 22.
 • Nagy Sándor történetírója és bizánci utóélete. Ókortudományi Társaság Szegedi Tagozata, SZTE, BTK, IV. terem, Szeged, 2013. szeptember 30.
 • Suggestions on the Speeches of Mehmed II in Kritoboulos’ Historiai. Byzanz und das Abendland II, Eötvös József Collegium, Budapest, 2013. november 28.
 • Az irodalmi utánzás szerepe a görög és bizánci történetírásban. Ókortudományi Társaság Szegedi Tagozata. Eötvös Loránd Kollégium, Szeged, 2014. február 11.
 • Az utolsó bizánci történetíró és közönsége. XI. Magyar Ókortudományi Konferencia, ELTE, Budapest, 2014. május 23.
 • The Arrian-manuscript in Vienna. Collegium Hungaricum, Bécs, 2014. augusztus 26.
 • Investigations into Kritoboulos’ Idea of History. Byzanz und das Abendland III, Eötvös József Collegium, Budapest, 2014. november 26.
 • Konstantinápoly eleste egy pápa szemével. Szövegkritikai, forráskutatási és historiográfiai adalékok Enea Silvio Piccolomini történeti elbeszéléséhez. Ókortudományi Társaság Szegedi Tagozata. SZTE, BTK, Kristó Gyula terem, Szeged, 2015. február 9.
 • Lo storiografo bizantino di Mehmed II: Critobulo di Imbro. Dipartimento di Beni Culturali, Università di Bologna, Ravenna. 2015. november 17.
 • Plutarch’s Vita Alexandri as ’Open Text’ in Zonaras’ Epitome Historiarum – Some Minor Observations on Zonaras’ Source Handling. 23rd International Congress of Byzantine Studies. Belgrade, 2 –27 August 2016. 2016 augusztus 25.
 • Bizánc bukásának „relatív” történelemfilozófiai értelmezése: megjegyzések az imbrosi Kritobulos történelemszemléletéhez. Ókortudományi Társaság Szegedi Tagozata. SZTE, BTK, 107. terem, Szeged, 2016. október 4.

Tudományos testületekben tagság, tisztség:

 • Collegium Hungaricum Societatis Europaeae Studiosorum Philologiae Classicae tagja (2007-től)
 • Magyar Bizantinológiai Társaság tagja (2009-től)
Reklámok