A Tanszék elérhetősége

Tanszéki iroda:

Szűcs Emese

ügyvivő-szakértő

E-mail: szucs.emese@szte.hu

tel: +36 62 54-4464 

A Doktori Iskola vezetője: Draskóczyné Dr. Székely Melinda – dszekelymelinda@gmail.com

A Doktori Iskola titkára: Dr. Dávid Nóra – davidnorah@gmail.com

Janzsó Miklós PhD-védése

M E G H Í V Ó

A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának Tudományterületi Doktori Tanácsa meghívja Önt

Janzsó Miklós:

A Tabula Cebetis az 1-2. századi filozófiai gondolkodásban

című PhD-értekezésének 2020. július 2-án 10 órai kezdettel a Szegedi Tudományegyetem online csatornán történő nyilvános vitájára. Az SZTE polgárai számára a nyilvános vita színtere elérhető a CooSpace rendszerében: <https://www.coosp.etr.u-szeged.hu/Scene-592547>, a színtérre regisztrált felhasználók a nyilvános vitában aktívan is részt vehetnek. A nem SZTE-s polgárok, illetve a passzív érdeklődők az alábbi Youtube csatornán kísérhetik végig a nyilvános vitát:

<https://youtu.be/JTO-HDhVGG8>.

A bizottság összetétele:

Elnök:             Prof. Dr. Papp Sándor egyetemi tanár (SZTE BTK)

Opponensek:   Dr. Illés Imre Áron egyetemi adjunktus (SZTE BTK)

Dr. Hamvas Endre Ádám főiskolai docens (Gál Ferenc Hittudományi Főiskola)

Tagok:                         Dr. Dávid Nóra egyetemi adjunktus (SZTE BTK)

Prof. Dr. Szabó Ádám főmuzeológus (Magyar Nemzeti Múzeum)

Az értekezés témavezetője: Draskóczyné Dr. Székely Melinda tanszékvezető egyetemi docens

Az értekezés jelen helyzetben csak digitálisan tekinthető meg a Tanulmányi és Információs Központ Könyvtár honlapján: <http://doktori.bibl.u-szeged.hu/10471/>

Szeged, 2020. június 17.

PACATUS DICSŐÍTŐ BESZÉDE THEODOSIUS CSÁSZÁRHOZ

A szegedi Martin Opitz kiadó gondozásában jelent meg a 4. századi szónoknak, Pacatusnak az utókor által „Nagy” jelzővel illetett Theodosius császárt magasztaló beszéde Székely Melinda tolmácsolásában. A könyv mind a történészek, illetve irodalomtudósok, mind pedig az érdeklődő nagyközönség számára érdekes lehet, hiszen nemcsak a szöveg magyar fordítását, annak latin kiadását, hanem bőséges jegyzetapparátust és két, informatív tanulmányt is tartalmaz.

fordítás_szm

Forrás: http://konyvkultura.kello.hu/kritika/2019/11/pacatus_theodosius

V. Alföldy Géza Ókortörténeti Verseny

Dzsószer_piramiskörzet

Versenykiírás

A Szegedi Tudományegyetem Ókortörténeti Tanszéke ötödik alkalommal rendezi meg az Alföldy Géza Ókortörténeti Versenyt. Idén a téma: az ókori Egyiptom.

A verseny kétfordulós

1.    forduló:     a csapatok önálló munkavégzése

2.    forduló: SZTE BTK (Szeged, Egyetem u. 2.)

 

A verseny időpontja

1. forduló (határidő): 2018. november 11.

2. forduló: 2018. november 24. (szombat) 10:00 óra,

 

A versenyen részt vehetnek

A versenyre az érintett iskolák 9-12. osztályos tanulókból 3-4 fős csapatokat jelölhetnek.

 

A nevezés módja, határideje

A nevezést elektronikusan kérjük minden jelentkező iskolából 2018. október 12-ig.

A jelentkezési lapot mellékeljük. Nevezési díj nincs.

 

Fordulók (időpontok helyszínek), a fordulók feladatainak rövid ismertetése

 

  1. forduló

 

Időpont: az önállóan elvégzett munka elektronikus formátumban való beküldésének határideje: 2018. november 11.

Feladat: 3-4 oldalas esszé dolgozat írása. Az esszé törzsszövegén felül képek beillesztésére is van lehetőség. A dolgozat végén kérjük feltüntetni a felhasznált irodalmat. Ezen felül a csatolt rejtvények megoldása.

Az esszé téma címe: Ozirisz ítéletére várva a túlvilágon.

A határidőre beérkező esszéket az Ókortörténeti Tanszék oktatói javítják és pontozzák.

 

  1. forduló

 

Időpont: 2018. november 24. (szombat) 10.00 óra

Helyszín: SZTE BTK (6722 Szeged, Egyetem utca 2.)

Feladat: Prezentáció elkészítése és bemutatása

A prezentáció téma címe: A fáraó

(A címhez kapcsolódóan szabadon választható téma, pl. a fáraó kötelezettségei és jelentősége, a fáraó ábrázolásai, a fáraó jellegzetes öltözékei, a fáraó egy napja, egy bizonyos fáraó tevékenysége stb.)

 

A tanulóknak a számukra előre meghatározott témákban prezentációt kell készíteniük, amelyet a verseny napján (2018. november 24. szombat) be kell mutatniuk a szakmai zsűri előtt. A prezentációhoz lehetőség van elektronikus (PowerPoint vagy Prezi), illetve grafikus alapú (poszter, folyamatábra) bemutató készítésére. Terjedelem: max. 15 perc. A zsűri pontozza és véleményezi az előadást.

 

Lehetőség van további plusz pontokért poszter, plakát, rajz, illetve képeslap elkészítésére is, amelyeket a zsűri szintén pontoz. A pályamunkákból a verseny időpontjában kiállítást rendezünk.

 

A végső pontokat az első és második fordulókban szerzett pontok összessége adja majd. A szervezők fenntartják a lehetőséget, hogy plusz pontokkal jutalmazzák a csapatok kreativitását az előadás elkészítésénél, valamint a csapatnév választásánál.

 

Az eredmények közzétételének módja

–         Ünnepélyes, nyilvános eredményhirdetés a második forduló után 1 órával

–         A verseny végén minden iskola megkapja írásban a teljes eredménylistát

 

Díjazás:

A verseny helyezést elért résztvevői tárgyi nyereményben részesülnek.

 

A szervezők elérhetősége:

 

Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Ókortörténeti Tanszék

E-mail: okortort@gmail.com

 

Sok szeretettel várunk minden jelentkezőt és érdeklődőt!

 

A verseny támogatói:

SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Történeti Intézet, SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Ókortörténeti Tanszék, Aetas – Történettudományi folyóirat Szerkesztőség