Székely Melinda

Dr. Székely Melinda (Dr. Draskóczy Miklósné)
Ph.D., tszv. egyetemi docens/Associate Professor
Head of the Department

Elérhetőség
SZTE BTK Ókortörténeti Tanszék
Department of Ancient History, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Szeged, Hungary
6722. Szeged, Egyetem u. 2.

E-mail: dszekelymelinda@gmail.com

Fogadóóra:Hétfő 13.30-14; kedd 15.30-16;

Szakmai életrajz

 • 1982-83     ELTE történelem-levéltár: ókori történelem, két szemeszter levéltár
 • 1983-88     JATE történelem-latin
 • 1987-88     Demonstrátor a JATE Középkori Egyetemes Történeti Tanszékén
 • 1988-97     JATE Klasszika-Filológiai Tanszék, latin nyelvtanár
 • 1997-től  SZTE Ókortörténeti Tanszék, tanársegéd, 2006-tól adjunktus, 2010-től docens
 • 2011-től     SZTE Ókortörténeti Tanszék, tanszékvezető egyetemi docens

Szakterület

Római császárkori történelem, a késő római birodalom gazdasági, társadalmi viszonyai, hadtörténete, a Mediterráneum és a Kelet kereskedelmi és kulturális kapcsolatai, a Római Birodalom barbár (cheruscus, gót, vandál) népekkel szembeni politikája, Plinius, Pacatus, Isidorus Hispalensis művei.Publikációs jegyzék/ Publications

Önálló kötetek/Books

 • Sevillai Izidor: A gótok, vandálok és szvévek története. Szeged, Hispánia Kiadó 1998. (a latin szöveg gondozása, fordítás, jegyzetek, bevezető tanulmány)

                        – Ismertetés: Ókor VIII (2009) 1. 96.

                             – Recenzió: Horváth Emőke (ME): Sevillai Izidor Históriája – magyarul. Aetas 26/3 (2011) 212-215.

                     – Ismertetés: Ókor VII (2008) 1-2. 122.

                     – Recenzió: Takács László (PPKE): Az ókori kereskedelem kulisszatitkai. Élet és tudomány (2008) 24.

                      – Recenzió: Gesztelyi Tamás (DE) Antik Tanulmányok LIII (2009) 156-158.

– Recenzió: Grüll Tibor (PTE, SZPA): Globális kereskedelem – római módra. Aetas 25 (2010) 213-217.

                     – Recenzió: Klara Gönc Moačanin: Trgovina između Rima i Indije Melinda Székely, Kereskedelem Róma és India között. Szeged: JATEPress, 2008., 179 str. Journal – Institute of Croatian History, Vol. 45 No.1 December 2013. 244-247.


Disszertáció/Thesis

 • A Római Birodalom keleti kereskedelme Plinius Naturalis Historia című műve alapján. PhD disszertáció. Szeged 2005, 190 oldal, 4 térkép. Megvédés időpontja: 2006. március 23. (Védés minősítése: summa cum laude)

Szerkesztés/Editing

 • Hivatalnokok, lázadók, szerzetesek (Késő római szöveggyűjtemény 1.) A dokumentumokat fordította, a bevezetéseket és a jegyzeteket írta: Bara Péter, Illés Imre Áron, Palotás György, Szabó Ádám Ágoston és Varga Ferenc. Documenta Historica 84. Szeged 2011. Szerkesztette: Székely Melinda. Szakmai és nyelvi lektor: Baán Izsák OSB, Székely Melinda, Illés Imre Áron.
 • Belvedere Meridionale. Ókori tematikus szám: „Imperium sine fine” A határtalan birodalom. Tanulmányok Róma császárkori történelméről. XXIII (2011) 3. A tematikus lapszám szerkesztői: Székely Melinda és Illés Imre Áron.
 • Bukott püspökök, eretnekek, pogányok (Késő római szöveggyűjtemény 2.) A dokumentumokat fordította, a bevezetést és a jegyzeteket írta: Hajdú Attila, Horváth Beáta, Kósa Maja, Mihálykó Ágnes és Szabó Ádám Ágoston. Documenta Historica 87. Szeged 2012. Szerkesztette: Székely Melinda. Szakmai és nyelvi lektor: Almásy Adrienn, Csizmár Oszkár, Illés Imre Áron, Székely Melinda.
 • Késő római szöveggyűjtemény. Szeged 2013, 420 oldal. Szerkesztette: Székely Melinda és Illés Imre Áron.
 • Iulianus Apostata: Beszéd az antiochiaiak ellen, avagy a Szakállgyűlölő (Or. XII.) (Késő római szöveggyűjtemény 3.). A bevezető tanulmányt írta, fordította és sajtó alá rendezte: Solymosi Benedek. DocumentaHistorica 93. Szeged 2014. Szerkesztette: Székely Melinda. Szakmai és nyelvi lektor: Székely Melinda, Tóth Iván.
 • Res Militares Antiquae II. A II. Ókori Had- és Fegyvertörténeti Konferencia tanulmányai. Szerk. Székely Melinda, Horti Gábor. JATEPress, Szeged 2015.
 • Acta Antiqua et Archaeologica, Supplementum XIV. Studia in honorem Iulii Wojtilla septuagenarii. TANULMÁNYOK a 70 éves Wojtilla Gyula tiszteletére. Szerkesztette: Székely Melinda és Illés Imre Áron. JATEPress, Szeged 2015.
 • Maximianus és Constantius dicsőítése (Késő római szöveggyűjtemény 4.). A dokumentumokat fordította, a bevezetést és a jegyzeteket írta: Gönczi Gergő és Szabó Ádám Ágoston. Documenta Historica 95. Szeged 2016. Szerkesztette: Székely Melinda. Szakmai és nyelvi lektor: Székely Melinda, Illés Imre Áron.
 • Chronica. Annual of the Institute of History. University of Szeged. 17 (2017) Eds.: Melinda Székely, Imre Áron Illés.
 • Szerkesztőbizottság: Chronica: Annual of the Institute of History University of Szeged; Acta Historica (Acta Universitatis Szegediensis Sectio Historica); Acta Antiqua et Archaeologica (Acta Universitatis Szegediensis), Supplementum XIV.
 • Ezerszínű ókor. Egyiptomtól a késő római Hispániáig. Belvedere Meridionale. Ókori tematikus szám (2019) 31/1. Szerkesztette: Székely Melinda és Priskin Gyula
 • “Nehéz is asszonynak újszerű dicséreteket szerezni” női szerepek az ó- és középkorban. Acta Antiqua et Archaeologica, Supplementum XV. (2020) Szerkesztette: Székely Melinda és Dávid Nóra. JATEPress, Szeged 2020.

Tanulmányok/Scientific papers

(idegen nyelvű)

 • Apuntes sobre el nacimiento de la Historia de los Vándalos de Isidoro de Sevilla. Acta Universitatis Szegediensis, Acta Hispanica, Tomus VII, Szeged 2002. 7-16.
 • Pliny the Elder and the Problem of Regnum Hereditarium. Chronica. Annual of the Institute of History. University of Szeged. 5 (2005) 7-18.
 • Isis nel lontano Oriente. In: Cultus Deorum. Studia religionum ad historiam. Vol. II. De rebus aetatis Graecorum et Romanorum. In memoriam István Tóth. Eds. Á. Szabó – P. Vargyas. Pécs 2008. 223-230.
 • Commercianti tral’Impero Romano e l’India. Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis XLIV (2008) 95-105.
 • Tra Coptos e Berenice (Plin. Hist. 6, 26, 100-106). Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae 50 (2010) 1. 63-69.

                = in: Pietas non sola Romana. Studia memoriae Stephani Borzsák dedicata. Eds. L. Horváth et al. Budapest 2010. 422-428.

 • L’immagine della società nell’opera di Plinio Maggiore. Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae 50 (2010) 4. 401-408.
 • Plinio dell’isola Taprobane. Atrium (Italia) XIII (2011) 2. 81-91.
 • “Lanigerae arbores” Tessuti nel commercio tra Roma e l’India. Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis XLIX (2013) 101-114.
 • Amicta erat byssino et purpura et cocco” (Rev 18,16) Textiles and textile dyes in the Early Roman Empire. In: The Bible and Economics. International Biblical Conference XXV (2013). Szeged 2014. 345-354.
 • Visigoths and Romans after 410. Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis L (2014) 185-194.
 • Pannonia terra creat, tumulat Italia tellus” Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae 54 (2014) 73-80.
 • Theodosius and the Goths. Chronica. Annual of the Institute of History. University of Szeged. 17 (2017) 79-90.

 • Serendipity: The Roman discovery of Taprobane.  International Journal of Euro-Mediterranean Studies 11 (2018) 2. 49-62. Megjelenés éve: 2019

(magyar nyelvű)

 • Calamitas atrocissima (Teutoburgi-erdő, Kr. u. 9). Aetas 16 (2001) 2. 5-14.
 • „Theodosius amator pacis generisque Gothorum” (Theodosius gót politikájáról). Aetas 18 (2003) 3-4. 24-32.
 • Taprobané, a gyöngysziget. Acta Universitatis Szegediensis, Acta Antiqua et Archaeologica, Tomus 28, Szeged 2004. 57-74.
 • In universum gentes ditissimae (Plinius az arab népekről). In Abhivádana. Tanulmányok a hatvanéves Wojtilla Gyula tiszteletére. Szeged 2005. 291-308.
 • Az igazgyöngy Rómában. Ókor. Folyóirat az antik kultúrákról. 5 (2006) 2. 32-37. ookor.hu/archive/cikk/2006_2_szekely.pdf
 • Augustus hódítási terve Keleten: római hadjárat Dél-Arábiába. Aetas 21 (2006) 2-3. 32-43.
 • Az öröklés kérdése Vespasianus idejében. Antik Tanulmányok 51 (2007) 275-288.
 • Újabb források a Római Birodalom és India közötti kereskedőkről. In Bölcsészműhely 2007. Szeged 2008. 161-172.
 • Plinius Indiáról. Aetas 23 (2008) 1. 128-141.
 • Társadalomkép Plinius Maior művében. In Xenia. (Agatha XXIV.) Debrecen 2010. 177-184.
 • „Nondum vestis illis erat picta, nondum texebatur aurum”. Acta Antiqua et Archaeologica. (Supplementum) Szeged 2010. 283-287.
 • Germán lovas testőrök római szolgálatban. Aetas 26 (2011) 1. 94-103.
 • A germán népek intézményei és kereskedelme a Kr. u. 1. században. Belvedere Meridionale (Ókori tematikus szám) „Imperium sine fine” A határtalan birodalom. Tanulmányok Róma császárkori történelméről. XXIII (2011) 3. 26-35.
 • „Sziklákon, tűzön-vízen át” Kereskedelmi út Rómából Indiába – Egyiptomon át. Ókor. Folyóirat az antik kultúrákról. 10 (2011) 3. 58-64.
 • Olívaolaj az ókori Rómában. Belvedere Meridionale XXIV (2012) 3. 68-72.
 • „Gyapjat termő fák” Textíliák a Róma és India közötti kereskedelemben. Ókor. Folyóirat az antik kultúrákról. 11 (2012) 4. 13-19.
 • Római érmék Indiában. Numizmatikai Közlöny CX-CXI (2011-2012) 2013. 9-15.
 • Seres és a selyem Plinius korában. In Ünnepi kötet Gesztelyi Tamás 70. születésnapjára. Debrecen 2013. 157-164.
 • Róma helyett Gothia? A vizigótok Galliában. In Fehér Lovag. Tanulmányok Csernus Sándor 65. születésnapjára. Szeged 2015. 32-39.
 • Szegénység, gyermekszegénység az ókori görög-római világban. In: Közéleti és politikai viszonyok az antik világban. Szeged, 2015. 89-98.
 • Pannoniai lovas testőrök Rómában. In Res Militares Antiquae A II. Ókori Had- és Fegyvertörténeti Konferencia tanulmányai. Szerk. Székely Melinda, Horti Gábor. JATEPress, Szeged 2015. 163-174.
 • Szemelvények Pacatus Theodosius császár dicsőítése című művéből. Aetas 30 (2015) 3. 121-126.
 • Gótok a Római Birodalomban. In A Birodalom és a barbárok. Rubicon 2016/1. 46-47.
 • Plinius a Parthus Birodalomról és Mesopotamiáról (Nat. 6, 29, 112-141). In ACTA UNVERSITATIS SZEGEDIENSIS, ACTA ANTIQUA et ARCHAEOLOGICA, Supplementum STUDIA in honorem Iulii Wojtilla septuagenarii. TANULMÁNYOK a 70 éves Wojtilla Gyula tiszteletére. Szerkesztette: Székely Melinda és Illés Imre Áron. JATEPress, Szeged 2015. 95-111.
 • Szegénység és szegénygondozás Rómában / Poverty and poor-relief in Rome. In Archaeologia Transylvanica. Studia in honorem Stephani OPITZ ARCHAEOLOGICA 8. Transylvanian Museum Society – Mureș County Museum – Martin Opitz Publishing House. Cluj-Napoca – Târgu Mureș – Budapest, 2015. 85-90. Szerkesztők / Editori / Editors: Dobos Alpár, Petruț Dávid, Berecki Sándor, Vass Lóránt, Pánczél Szilamér Péter, Molnár-Kovács Zsolt, Forisek Péter.
 • Latinus Pacatus Drepanius: Panegyricus Theodosius császárhoz (1-14.) (Bevezetés és fordítás). Antik Tanulmányok LXII (2018) 97-109.
 • Pacatus: Theodosius császár dicsőítése 21-29. caputok (Bevezetés, fordítás, jegyzetek). Ókor 1 (2018) 101-107.
 • Polgárháború 387/388-ban. Magnus Maximus és Theodosius küzdelme a hatalomért. Aetas 33 (2018) 4. 125-133.
 • Pacatus: Theodosius császár dicsőítése 39-47. caputok (Bevezetés, fordítás, jegyzetek). Ókor 3 (2018) 79-84.
 • Theodosius, a „látható isten” – Pacatus vallásáról. Belvedere Meridionale. Ókori tematikus szám (2019) XXXI/1. 139-149.
 • Gyolcsba, bíborba és karmazsinba öltöztél” (Jel 18,16) Textíliák és textilfestékek a principatus kori Római Birodalomban. Acta Historica CXLV (2020) 127–137.
 • Nőideál a római császárkorban. A császári feleségek szerepváltozása a századok során. In: “Nehéz is asszonynak újszerű dicséreteket szerezni” női szerepek az ó- és középkorban. Acta Antiqua et Archaeologica, Supplementum XV. (2020) 87-96. Szerkesztette: Székely Melinda és Dávid Nóra.
 • A scytháktól a sérekig (Plinius: Nat. Hist. VI. 14, 33 – 20, 55) Fordította, a bevezetést és a jegyzeteket írta: Székely Melinda. Ókor 1 (2021) 74-83.
 • Selyem és üveg a Római Birodalom keleti kereskedelmében. Írott források és értelmezésük. Acta Historica CXLVI (2021) 3–13.

Egyéb közlemények/Other publications

 • „A humán tudományok feladata erkölcsi alapot adni a társadalomnak”. Beszélgetés Alföldy Géza ókortörténésszel. Aetas 19 (2004) 2. 155-163.
 • A Római Birodalom keleti kereskedelme Plinius Naturalis Historia című műve alapján. Doktori értekezés tézisei. Ókortudományi Értesítő 17 (2007) 3-9.
 • Eastern Trade of the Roman Empire based on Pliny the Elder’s Natural History. PhD Thesis Statements. Chronica. Annual of the Institute of History. University of Szeged. 6 (2006) 199-206.
 • Hivatalnokok, lázadók, szerzetesek (Késő római szöveggyűjtemény 1.) A dokumentumokat fordította, a bevezetéseket és a jegyzeteket írta: Bara Péter, Illés Imre Áron, Palotás György, Szabó Ádám Ágoston és Varga Ferenc. Documenta Historica 84. Szeged 2011. Szerkesztette: Székely Melinda. Szakmai és nyelvi lektor: Baán Izsák OSB, Székely Melinda, Illés Imre Áron. Előszó/Preface 5.
 • Belvedere Meridionale. Ókori tematikus szám: „Imperium sine fine” A határtalan birodalom. Tanulmányok Róma császárkori történelméről. XXIII (2011) 3. Előszó/Preface 4-5.
 • Bukott püspökök, eretnekek, pogányok (Késő római szöveggyűjtemény 2.) A dokumentumokat fordította, a bevezetést és a jegyzeteket írta: Hajdú Attila, Horváth Beáta, Kósa Maja, Mihálykó Ágnes és Szabó Ádám Ágoston. Documenta Historica 87. Szeged 2012. Szerkesztette: Székely Melinda. Szakmai és nyelvi lektor: Almásy Adrienn, Csizmár Oszkár, Illés Imre Áron, Székely Melinda. Előszó/Preface 4.
 • Plinius és Pomponius Mela részletek fordítása. Ókori indiai történeti szöveggyűjtemény. Szerk.: Wojtilla Gyula, Zentai György, Illés Imre Áron. JATEPress, Szeged 2012. 129-145.
 • Pacatus Theodosius császár dicsőítése c. mű szemelvényeinek fordítása. Késő római szöveggyűjtemény. Szeged 2013. 333-336.
 • Előszó/Preface, In: Res Militares Antiquae II. A II. Ókori Had- és Fegyvertörténeti Konferencia tanulmányai. Szerk. Székely Melinda, Horti Gábor. JATEPress, Szeged 2015. 7-8.

Recenzió, ismertetés/Reviews

 • Idősebb Plinius: Természetrajz (XXXIII-XXXVII.) Az ásványokról és a művészetekről. Fordította, a jegyzeteket és a névmagyarázatokat készítette: Darab Ágnes és Gesztelyi Tamás. Budapest 2001. Megjelent: Antik Tanulmányok 49 (2005) 321-323. (recenzió)
 • Hydatius: Chronica. Fordította: Széll Gábor. DocumentaHistorica 68. Szeged, 2005. Ókor 4 (2005) 4. 90-91. (ismertetés)
 • Kovács Péter: Marcus Aurelius esőcsodája és a markomann háborúk. Pécs 2005. Hadtörténelmi Közlemények 2006/2. 564-566. (recenzió)
 • Gyula Wojtilla, History of Krsisastra. A History of Indian Literature on Traditional Agriculture, Beiträge zur Kenntnis südasiatischer Sprachen und Literaturen 14, Harrasowitz Verlag, Wiesbaden, 2006. Ókor. Folyóirat az antik kultúrákról. 5 (2006) 2. 106. (ismertetés)
 • A lex Irnitana (egy Flavius-kori municipium törvénye). Fordította: Illés Imre Áron. Documenta Historica 77. Szeged 2007. Ókor. Folyóirat az antik kultúrákról. 6 (2007) 1-2. 103. (ismertetés)
 • Kasyapiyakrsisukti. A SanskritWorkonAgriculture. Edited with an introductorystudyby Gyula Wojtilla. HarrassowitzVerlag, Wiesbaden, 2010. Beiträge zur Kenntnissüdasiatischer Sprachen und Literaturen 21). Ókor. Folyóirat az antik kultúrákról 10/1. (2011) 111. (ismertetés)
 • Giusto Traina: 428 dopo Cristo. Storia di un anno. Editori Laterza, Roma-Bari 2007. Antik Tanulmányok 55 (2011) 299-302. (recenzió)

Lektorálás (válogatás)/Consultant

 • Három középkori germán törvénykönyv (Válogatás a 802. évi Frank Birodalmi gyűlés rendelkezéseiből) Fordította: Huszár Edit. Documenta Historica 59. Szeged, 2003. (Nyelvi és szakmai lektor)
 • Hydatius: Chronica. Fordította: Széll Gábor. DocumentaHistorica 68. Szeged, 2005. (Nyelvi és szakmai lektor)
 • Bragai Márton (Martinus Bracarensis): De correctione rusticorum. Fordította: Horváth Emőke. In Tanulmányok az egyetemes és magyar történelem köréből IV. Szerk. Czövek István. Nyíregyháza 2005. (Nyelvi lektor)
 • A Jézus társaság feloszlatása (1759-1773). Fordította és a bevezető tanulmányt írta: Babarczi Dóra. Documenta Historica 76. Szeged 2006. (Nyelvi lektor)
 • A lex Irnitana (egy Flavius-kori municipium törvénye). Fordította, a bevezetést és a jegyzeteket írta: Illés Imre Áron. Documenta Historica 77. Szeged 2007. Szakmai és nyelvi lektor: Szabó Ádám és Székely Melinda
 • Aleksander Krawczuk: Római császárok. A principátus és a válság kora. Szeged 2008. Szakmai lektor: Székely Melinda
 • Aleksander Krawczuk: Római császárnék. Szeged 2008. Szakmai lektor: Székely Melinda
 • Tunnunai Victor: Chronica (444–565). Fordította, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta: Széll Gábor. DocumentaHistorica 80. Szeged 2008. Szakmai és nyelvi lektor: Székely Melinda
 • Városi törvények a római köztársaság utolsó századából (Tabula Heracleensis, Lex Ursonensis). Fordította, a bevezetést és a jegyzeteket írta: Janzsó Miklós és Szabó Ádám Ágoston. Documenta Historica 82. Szeged 2009. Szakmai és nyelvi lektor: Dr. Szabó Ádám, Dr. Székely Melinda, Illés Imre Áron.
 • Hivatalnokok, lázadók, szerzetesek (Késő római szöveggyűjtemény 1.) A dokumentumokat fordította, a bevezetéseket és a jegyzeteket írta: Bara Péter, Illés Imre Áron, Palotás György, Szabó Ádám Ágoston és Varga Ferenc. Documenta Historica 84. Szeged 2011. Szakmai és nyelvi lektor: Baán Izsák OSB, Székely Melinda, Illés Imre Áron.
 • Városi közigazgatás a Digesta 50. könyvében. Fordította, a bevezetést és a jegyzeteket írta: Illés Imre Áron. Documenta Historica 85. Szeged 2011. Szakmai és nyelvi lektor: Könczöl Miklós, Szabó Ádám, Székely Melinda.
 • Bukott püspökök, eretnekek, pogányok (Késő római szöveggyűjtemény 2.) A dokumentumokat fordította, a bevezetést és a jegyzeteket írta: Hajdú Attila, Horváth Beáta, Kósa Maja, Mihálykó Ágnes és Szabó Ádám Ágoston. Documenta Historica 87. Szeged 2012. Szakmai és nyelvi lektor: Almásy Adrienn, Csizmár Oszkár, Illés Imre Áron, Székely Melinda.
 • Késő római szöveggyűjtemény. Szeged 2013.
 • Iulianus Apostata: Beszéd az antiochiaiak ellen, avagy a Szakállgyűlölő (Or. XII.) (Késő római szöveggyűjtemény 3.). A bevezető tanulmányt írta, fordította és sajtó alá rendezte: Solymosi Benedek. DocumentaHistorica 93. Szeged 2014. Szerkesztette: Székely Melinda. Szakmai és nyelvi lektor: Székely Melinda, Tóth Iván.
 • Maximianus és Constantius dicsőítése (Késő római szöveggyűjtemény 4.). A dokumentumokat fordította, a bevezetést és a jegyzeteket írta: Gönczi Gergő és Szabó Ádám Ágoston. Documenta Historica 95. Szeged 2016. Szerkesztette: Székely Melinda. Szakmai és nyelvi lektor: Székely Melinda, Illés Imre Áron.
 • Széll Gábor: Küzdelem barbárok és eretnekek ellen Hydatius Chronicájában. Szeged 2021. Szakmai lektor: Székely Melinda.

 

Előadások/Oral presentations

2002. november 27. „Plinius Naturalis Historia 6. könyv” – kutatási beszámoló. OTKA kerekasztal, Szeged.

2004. május 29. „Inter arma silent leges – megjegyzések a Titus című film történeti hátteréhez” VI. Magyar Ókortudományi Konferencia, Budapest.

2005. május 16. „Kereskedők Róma és India között” az Ókortudományi Társaság Ülése, Szeged.

2006. május 26. „Plinius Maior társadalomkritikája” VII. Magyar Ókortudományi Konferencia, Debrecen.

2007. április 18. „Források a Római Birodalom és India közötti kereskedelemről” SZTE, Tudomány Napja, Szeged.

2007. október 10. „A Római Birodalom és India közötti kereskedelem forrásairól: Indiaiak Nyugaton” FIROKONF II., Visegrád.

2008. május 23. „Peregrina a római császárkori propagandában” VIII. Magyar Ókortudományi Konferencia, Szeged.

2009. április 29. „Coptos és Berenike között. Újabb források a Római Birodalom keleti kereskedelméről” SZTE, Tudomány napja, Szeged.

2009. május 13. „Il commercio fra Roma e l’India in base a Plinio” Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze dell’Antichità, Milánó.

2010. május 5. „Praesidia in deserto” az Ókortudományi Társaság Ülése, Szeged.

2010. május 22. „Textiláruk a Róma és India közötti kereskedelemben” IX. Magyar Ókortudományi Konferencia, Pécs.

2012. május 25. „Roma victa. Róma bevétele és következményei az antik szerzőknél és a gót hagyományban” X. Magyar Ókortudományi Konferencia, Piliscsaba.

2012. november 15. A Római Birodalom a principatus és a dominatus korában. RMG Tudományos nap, Szeged.

2013. június 3. A Római Birodalom keleti kereskedelme. BJG, Csongrád.

2013. augusztus 22. „Amicta erat byssino et purpura et cocco” (Rev 18,16). “The Bible and Economics. The Poor and the Rich in Biblical Texts” International Biblical Conference, Szeged.

2013. október 11. “Pénzünket ékkövekért” Árucikkek a Róma és India közötti kereskedelemben. BGRG, Hódmezővásárhely.

2014. május 24. „Assem habeas, assem valeas Szegénynek lenni Rómában. XI. Magyar Ókortudományi Konferencia, Budapest.

2015. május 20. Szegénység, gyermekszegénység az ókori görög-római világban. Szeged, Nemzetiségek Háza.

2015. szeptember 22. Humiliores – a római társadalom alsó rétegei. Szeged.

2015. október 1. A Római Birodalom keleti kereskedelme:  írott források és értelmezésük. III. Ókori Történeti Földrajz és Gazdaságtörténet konferencia, Pécs.

2015. november 24. Újabb eredmények Róma távoli keleti kereskedelmének kutatásában. Az Ókortudományi Társaság Ülése, Szeged.

2016. május 28. Igazságosság vagy önkény. Uralkodói erények és bírálat dominatus kori forrásokban. XII. Magyar Ókortudományi Konferencia, Debrecen.

2017. március 17. Pudicitia – virtus. A nők dicsérete. Megjegyzések a római császárkori nők szerepéhez. A Magyar Ókortudományi Társaság felolvasó ülése, Budapest, ELTE BTK.

2018. április 24. Iuno leányai. Női szerepek az ókori Rómában. Egyetemi Tavasz, Szeged.

2018. május 8. Szegénység a Római Birodalomban. Egyetemi Tavasz, Szeged.

2018. május 26. Pacatus panegyricusa mint történeti forrás. XIII. Magyar Ókortudományi Konferencia, Szeged.

2018. szeptember 15. Serendipity: The Roman discovery of Taprobane. Borders and Crossings: International and multidisciplinary Conference on Travel Writing (Pula – Brijuni, 13-16. 09. 2018)

2018. szeptember 28. Nők és gyermekek a patriarchális Rómában. Kutatók Éjszakája, Szeged

2018. október 15. Világkereskedelem az ókorban. Őszi Kulturális Fesztivál, Szeged.

2018. október 30. Női életutak Theodosius udvarában. Női identitás, női életutak az antikvitásban, nemzetközi workshop, Szeged.

2019. április 17.  Pogányság és kereszténység a késő római korban. Egyetemi Tavasz, Szeged.

2019. május. 6. Társadalom a késő római korban; a nők helyzete. Egyetemi Tavasz, Szeged.

2019. október 7.  Római hadsereg. Őszi Kulturális Fesztivál, Szeged.

2019. október 14. Róma és India – kereskedelmi és kulturális kapcsolatok. Őszi Kulturális Fesztivál, Szeged.

2019. november 5. A panegyricus műfaja és a keresztény császárok. Egyház és társadalom című szegedi előadássorozat, GFF, GK, Társadalomtudományi Intézet

2020. november 27. Bíborban, selyemben. Textíliák és textilfestékek a Római Birodalomban. Kutatók Éjszakája.

2021. szeptember 24. Selyem és üveg Rómában – Téves értelmezések az ókori forrásokban. Kutatók Éjszakája.

2021. november 3. Ókor 100 – A szegedi ókorkutatás múltja és jelene. A történelem oktatásának és kutatásának száz éve a Szegedi Tudományegyetemen, 1921-2021. konferencia, Szeged, SZAB Székház.

2022. március 30. Nők a hatalom közelében: a dominatus kor. Női identitás, női életutak az antikvitásban workshop, Szeged.

2022. május 19. Latio quod reddita servit Africa – Hatalmi harc a késő római birodalomban. XIV. Magyar Ókortudományi Konferencia, Pécs.

Értékelő írások:

http://www.u-szeged.hu/szegedi-egyetem/katedra/oromot-ado

http://web.bjg.hu/index.php/hiradas/nalunk-tortent/162-eloadas-a-romai-birodalom-keleti-kereskedelmerol

http://www.partyponty.hu/posts/4753-fontos-megujulni-uj-temat-felvetni

Ókori varázs – Újabb eredmények Róma távol keleti kereskedelmének kutatásában: http://www.partyponty.hu/posts/63244

OTDK-eredmények

Illés Imre Áron: A lex Irnitana felépítése és keletkezésének körülményei című témájával a XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián az Ókortudomány szekcióban első helyezett lett (2007. április, Székesfehérvár). Különdíjként megkapta a Magyary Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány kutatási ösztöndíját is. Témavezető: Dr. Székely Melinda egyetemi adjunktus.

Horti Gábor: QVADRIBVRGIVM. Tulajdonnév vagy késő császárkori erődtípus című témájával a XXIX. OTDK Ókortudomány Szekciójában harmadik helyezett lett (2009. április 16-18. Szeged). Témavezetők: Mráv Zsolt régész (MNM) és Dr. Székely Melinda egyetemi adjunktus.

Kapi Péter (Pécs)

Ormos Bálint (Debrecen)

Gombos Brigitta: XXXIV. OTDK Ókortudomány, Ókortörténet Szekció, Különdíj. 2019. április 25. Budapest, ELTE BTK

Szakdolgozóim

Korom Anita (történelem-régészet-latin spec.): A kora szarmata időszak története az Alföldön az írott források tükrében. 2001

Csizmadia Zoltán (történelem-szociológia): A germanizáció és a keresztény hittérítés vallási, társadalmi jellemzői. 2002

Huszár Edit (történelem-régészet): A legkorábbi germán törvénykönyvek. 2002

Szabó Andrea (történelem-latin): Egy birodalom kihívásai fennállásának legsikeresebb éveiben (Antoninus Pius kora). 2004

Széll Gábor (történelem-latin): Hydatius: Chronica. A hispaniai germánok története 379-469 között. 2005

Vincze Gábor (történelem-angol): A római Britannia vége. 2007

Illés Imre Áron (történelem-latin-ógörög): A lex Irnitana. 2008 (latin szak)

Király Krisztina (történelem): Római provinciális viselet. 2008

Illés Imre Áron (történelem-latin-ógörög): A lex Flavia municipalis. 2009 (történelem szak)

Sóskuti Kornél (történelem-régészet): Római érmeleletek a Csongrád megyei szarmata lelőhelyeken. 2009

Varga Ferenc (történelem-orosz): A Római Birodalom Diocletianus korában. 2009

Horti Gábor (történelem-angol): Pannoniai kiserődök. 2010

Palotás György (történelem-magyar-latin): Az Imperium Romanum hadművészetének Kr. u. 2. századi változásai a keleti háborúk tükrében. 2010

Tóth András (történelem): A Római Birodalom keleti kereskedelme a Kr. u. 1-4. századokban: Arábia és Szíria. 2010

Szabó Ádám (történelem-latin): Afrikai lázadások a Kr. u. 4. századi Római Birodalomban. 2010

Bara Péter (történelem-latin-ógörög): Euagrios Pontikos: Eulogioshoz. 2011

Bálint Ágnes (történelem-latin): Constantinus szerepe és megítélése a 4. századi vallási küzdelmek tükrében. 2011

Gönczi Gergő (történelem MA): Gallienus császár, Róma elfelejtett megmentője. 2011

Bárkányi Magdolna (történelem-latin-régészet): A panegyricus műfaj bemutatása Ennodius műve alapján. 2011 (latin szak)

Bárkányi Magdolna (történelem-latin-régészet): A gótok története és Nagy Theoderich tettei Ennodius panegyricusa alapján. 2011 (történelem szak)

Kalán Hajnalka (történelem lev.): Az ókori Egyiptom asszonyai. 2012

Ormos Bálint (történelem-néprajz BA): Római kori villa-gazdaságok. 2012

Dett Liliána (történelem-latin): A senatori rend, a lovagrend és a császári rabszolgák közigazgatásban betöltött szerepe a kora császárkori Rómában. 2012

Kocsisné Városi Judit (történelem lev.): A perzsa vallás és hatása az Ószövetségben. 2013

Lakatos Ferenc (történelem lev.): Dinasztiák és vallások az ókori Kínában. 2013

Janzsó Miklós (történelem-latin-ógörög): Az ír egyház és szerzetesség kialakulása és első szakasza a források tükrében. 2013

Lugosi Dávid (történelem BA): Germán ellenes hadjáratok a korai császárkorban. 2013

Nádasdi Máté (történelem BA): Camillus. 2013

Flóra Anita (történelem lev.): Egy letűnt nép nyomában. A kelták vándorlása, hitvilága, művészete az ókorban. 2014

Nasz Noémi (történelem lev.): A „tengeri népek” és az ún. bronzkori összeomlás. 2014

Czinege Ádám (történelem BA): A batavus törzs és a rómaiak kapcsolata a Kr. u.-i I. században. 2014

Hajtman Sára (történelem BA): A nők társadalmi helyzete az ókori Rómában és Egyiptomban. 2014

Kapi Péter (történelem BA): Pomponius Mela és a római világkép. 2014

Solymosi Benedek (történelem-latin-görög): Két világrend határán: Iulianus Apostata és Antiochia. Iulianus Apostata: beszéd az antiochiai polgárok ellen, avagy a Szakállgyűlölő (Or. XII.). 2014

Gyömbér Dóra (történelem BA): Konfliktusok és kapcsolatok a Római és a Szászánida Birodalmak között II. Shapur uralkodásáig. 2015

Nagy Gyöngyi (történelem BA lev.): Egyiptomi életvitel az Újbirodalom korszakában. 2015

Rédecsi Mónika (történelem BA): Írás és műveltség a görög-római kori Egyiptomban. 2015

Száraz-Varga Ágnes (történelem BA): Ízisz istennő kultuszának elterjedése a Római Birodalomban. 2015

Szemenyei Tamás (történelem MA): A szenátori rend hatalmi változásai a köztársaság válsága és a principatus kialakulása idején. 2015

Angyal Zsolt (történelem MA): A római rabszolgák gazdasági és társadalmi helyzete a késő köztársaságkor idején és a császárság korai szakaszában. 2016

Mihalovity Anita (történelem BA lev.): Előkelő és szegény nők helyzete a római császárkorban. 2016

Janóczki Gábor (történelem MA): A markomann háborúk és a történeti háttér. 2017

Szöllösi Bálint Róbert (történelem BA): A római-barbár kapcsolatok Pannoniában a kései periódusban. 2019

Ferencz Nándor (történelem BA): Traianus és Hadrianus külpolitikájának összevetése. 2020

Molnár Balázs (történelem-magyar osztatlan tanárképzés): A vizigótok letelepedése. 2020

Gombos Brigitta (történelem-magyar osztatlan tanárképzés): Alkatrész a gépezetben. A bankárok római gazdaságban betöltött szerepe az 1–2. században. 2021.

Kitüntetés

Az „Év Történésztanára” 2000-ben, 2001-ben és 2003-ban.

 

Tagságok

Az Ókortudományi Társaság, a Neolatin Társaság és a Patrisztikai Társaság tagja.

2009-től az Ókortudományi Társaság Számvizsgáló Bizottságának tagja.

 1. novembertől az Ókortudományi Társaság Választmányi tagja.
 2. októbertől az MTA (II.) Filozófiai és Történettudományok Osztály Ókortörténeti Bizottság bizottsági tagja.

2015-től az Ókortudományi Társaság vezetőségi tagja.

2017-től az MTA Filozófiai és Történettudományok Osztály (II.), Ókortörténeti Tudományos Bizottság titkára.

Magyar Ókortudományi Társaság: vezetőségi tag (jegyző) 2015 óta; 2018. 05. 18-tól újraválasztva. Magyar Ókortudományi Társaság: főtitkár 2021. 09. 17-től.
Magyar Ókortudományi Társaság Szegedi Tagozat: elnök (2018. 05. 18.); 2021-től újraválasztva.
MTA Filozófiai és Történettudományok Osztály (II.), Ókortörténeti Tudományos Bizottság: titkár, szavazati jogú tag
SZTE Történelemtudományi Doktori Iskola Antikvitás program vezetője
SZTE TDI-SzTE Doktori Iskola Tanácsa
 

Családi helyzet

Házas. Férjem Dr. Draskóczy Miklós, klinikai gyermekorvos; két gyermekem: Eszter, Dániel; kisunokák: Anna Luna; Alexander Dániel; Emilia.

Oktatott tárgyak

 PhD képzés

SZTE Történelemtudományi Doktori Iskola, Antikvitás program: Római történetírás, Ókori művelődéstörténet, Római gazdaság és társadalom (előadás); Latin forrásolvasás, Műhelyszeminárium I, II; Forráselemzés (szem.). Késő római chronicák, municipalis törvények, dominatus kori katonai és polgári építészeti újítások, a 3. századi válság társadalmi, gazdasági és politikai tünetei a katonacsászárok korában témák vezetője.

MA képzés

Előadások: Ókori civilizációk (Európa és tanári szakirány); Társadalmi változások és gazdasági élet az ókori Rómában (Gazdaság és társadalom szakirány); Ókori gazdasági és társadalmi formák (Régészeti Tanszék)

Szemináriumok: A késő római birodalom (tanári szakirány); Népek és nyelvek az ókorban és a középkorban (Európa szakirány); A római civilizáció története (Európa és tanári szakirány); Szakdolgozói szemináriumok

BA, osztatlan, kredites képzés

Előadások: A Római Birodalom császárkora; A dominatus kora, Rómaiak és barbárok, A Római Birodalom és a Kelet; Az ókor és a keleti népek történelme (SZTE Klasszika-Filológiai Tanszék)

Szemináriumok: A principatus kor gazdasága és társadalmi rendje; Kereskedelem az ókori Rómában; Róma és a Kelet; Az ókor nagyjai; Görög államférfiak Plutarkhosnál; A római császárkor történeti forrásai; Latin nyelvű feliratok; Plinius; Róma és India. Kulturális és kereskedelmi kapcsolatok; Germán vándorlások a római nyugaton; Hadjáratok, csaták a császárkori Rómában; Feliratos források a római hadsereg történetéhez; Egyiptom római uralom alatt; Szakdolgozói szemináriumok

Levelező képzés

(történelem BA és MA képzésben részt vevő, valamint Ókori nyelvek és kultúrák szakos hallgatók számára)

Előadás és szeminárium: Ókor; Az ókor és a keleti népek történelme