IMG_1832

Dr. Dávid Nóra

egyetemi adjunktus

Elérhetőség: davidnorah@gmail.com

Fogadóóra: kedd 15:30-16:00, tanári szoba

Iskolák

 • 1996 – 2000 Árpád Vezér Gimnázium, Sárospatak
 • 2000  érettségi (kitűnő, dicsérettel)
 • 2000-2005  MA tanulmányok Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Hebraisztika Tanszék
 • 2000-2005  MA MA tanulmányok Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történelem Tanszék
 • 2005  MA fokozat: Hebraisztika szakos bölcsész és előadó (kitüntetéssel)

MA fokozat: Történelem szakos bölcsész és tanár

 • 2009  PhD Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történettudományi Doktori Iskola  (summa cum laude)

A disszertáció címe: A qumráni közösség halottkultusza a második Szentély korának eszmerendszerében és gyakorlatában

Témavezető: Prof. Dr. Fröhlich Ida DSc

 

Nyelvtudás

 • angol (felsőfok)
 • német (középfok)
 • ivrit (alapfok)
 • héber
 • arámi
 • latin
 • ógörög

 

Ösztöndíjak

 • 2003. február-május:  ERASMUS-ösztöndíj (Universiteit Utrecht, Faculty of Theology)
 • 2006. október-december: Osztrák-Magyar Akció ösztöndíja (Universität Wien, Institut für Judaistik)
 • szeptember: Pontificia Universita Gregoriana (Rome) kurzusa Jeruzsálemben Jerusalem (Pontifical Biblical Institute) : ’Jewish Identity and Diversity Throughout the Ages’
 • 2011 “Small Grant for Research Purposes,” Rothschild Foundation
 • 2012 “Small Grant for Research Purposes,” Rothschild Foundation

 

Tanítási gyakorlat

2003/04 – 2011/12 Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Hebraisztika Tanszék és Történelem Tanszék: Héber nyelvtani gyakorlatok I-II; A Római Birodalom keleti tartományainak története; Bevezetés a zsidó irodalomba; Bevezetés a rabbinikus kor irodalmába; Szíria és Palesztina története a második Szentély korában; Bevezetés a második Szentély korának zsidó irodalmába; Jeremiás, Genezis (szövegolvasási szemináriumok); Poszt-Biblikus héber szövegolvasás (Damaszkuszi Irat, Bar Kokhba levelek); Bevezetés a zsidó vallás és liturgia történetébe.

2012/13                       Universität Wien, Institut für Judaistik: 060009 VO Jewish Wars against the Romans

2014/15                       Pázmány Péter Katolikus Egyetem, BTK, Vallástörténet MA: Vallásantropológia

2017/18                       Pázmány Péter Katolikus Egyetem, BTK, Hebraisztika Minor: Keleti népek vallástörténete (előadás)

 

 

Konferencia előadások, meghívásos előadások

 • 2006. május 18: Tér a történelemben (PPKE-BTK, Piliscsaba) Jeruzsálem, mint szakrális tér az ókori zsidó temetkezési gyakorlatban .
 • 2006. május 26-28: VII. Magyar Ókortudományi Konferencia, Debrecen: Zsidó temetkezési szokások a második Szentély korában
 • 2006. december 15: Orientalista nap (ELTE, Budapest): Az ókori zsidó missziológia forrásai
 • 2007. július 15-20: International Organisation for the Study of Old Testament/International Organisation of Qumranic Studies XIX. International Congress (Ljubjana): To Die in Qumran
 • 2007. július 22-26: Society of Biblical Literature International Meeting (Vienna): The Terminology of Death at Qumran
 • 2007. november 16: I. Ószövetségi Apokrifek Szeminárium (PPKE-BTK, Piliscsaba): A rechabiták története – Rechabiták a történelemben
 • 2008. február 11-14: The Dead Sea Scrolls in Context Conference organised by the Hebrew University of Jerusalem and the University of Vienna (Vienna): Burial in the Book of Tobit and in Qumran
 • 2008. augusztus 3-6: European Association for Biblical Studies Annual Meeting (Lisbon) Session: Sacred Space and the Bible: Death, Burial and Scared Space in the Temple Scroll
 • 2008. november 18: II. Ószövetségi Apokrifek Szeminárium (PPKE-BTK, Piliscsaba): “Honnan jöttek, és hol temették el őket” – A próféták halálának emlékezete az ószövetségi apokrifekben
 • 2009. február 1-2: I. Meeting of the Society of Jewish and Biblical Studies in Central Europe (PPKE-BTK, Piliscsaba): To Die as a Stranger – Jewish Burial Practices in the Diaspora in Antiquity
 • 2009. június 15: Seminary on the Tobiads at the University of Vienna: The Thanatology of the Qumran Community
 • 2011. május 5: Tisztaság az ókori vallásokban. (Symposium, PPKE-BTK, Piliscsaba): „ne tedd tisztátalanná földedet” – a tér és a holttest okozta tisztátalanság a qumráni Templomtekercsben
 • 2011. augusztus 8-11: European Association for Biblical Studies, Annual Meeting, Thessaloniki, Greece. Session: Early Christianity between Judaism and Hellenism I. Imperial Power Politics and Early Christianity: Μemoria Iudati PatiriNew Directions in the Study of Jews in Roman Pannonia
 • 2012. április 24: meghívásos előadás (Szegedi Tudományegyetem, Ókortörténeti Tanszék): Μemoria Iudati Patiri – adatok a pannoniai zsidóság történetéhez
 • 2012. július 21-26: International Meeting of the Society of Biblical Studies (Amsterdam): Some Notes on Jewish Life in the Lower Danubian Provinces of the Roman Empire
 • 2013. március 22-23: Hahn 100. Conference on the occasion of the 100th Anniversary of the Birth of István Hahn (Budapest):  New Finds Regarding Jewish Life in the Lower Danubian Provinces of the Roman Empire
 • 2013. július 10: International Meeting of the Society of Biblical Studies (St. Andrews, Scotland): The Use of Jewish (Self-)Identification in Danubian Judaism
 • 2014. május 22-24: MÓK – Magyar Ókortudományi Konferencia (ELTE, Budapest): Egyének, vagy közösségek? Zsidók a Római Birodalom északi provinciáiban.
 • 2014. július 6-10: International Meeting of the Society of Biblical Studies (Vienna): Individuals or Communities? Jews in the Danubian Provinces of the Roman Empire.
 • 2015. április 30: Vallástörténeti Workshop (PPKE-BTK): „Teremtsünk embert képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá…” (Gen 1:26). A gyermekszületés, mint szférák közti kapcsolat az antik zsidóságban
 • 2016. október 24: meghívásos előadás (Szegedi Tudományegyetem, Ókortörténeti Tanszék): Zsidó háborúk – Róma-ellenes felkelések a források tükrében
 • 2016. november 10: Vallástörténeti Workshop (PPKE-BTK): “Minden tisztátalanságok atyja” –  a zsidó halotti tisztátalanság szerepe a hellénisztikus és a római korban
 • 2017. november 27: meghívásos előadás (Szegedi Tudományegyetem, Ókortörténeti Tanszék): Qumran 70 – a holt-tengeri tekercsek kutatásának 70 éve
 • 2017. december 6: meghívásos előadás (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Hebraisztika Tanszék): Qumran 70 – a holt-tengeri tekercsek kutatásának 70 éve
 • 2018. február 8: Schweitzer-lectures 2018 (a Magyar Hebraisztikai Társaság konferenciája): Qumran 70 – a régészet szemszögéből
 • 2018. május 16: Aramaic Science Conference (Budapest): Geography in 1 Enoch 20-36.
 • 2018. május 25: XIII. Magyar Ókortudományi Konferencia: Noé fiainak földjei – geográfia a holt-tengeri tekercsekben
 • 2018. augusztus 29: Hellenistischer und Judaistischer Hintergrund des neuen Testaments. 29. Internationale Bibelkonferenz in Szeged: “After three days I will rise again” (Mt 27:63) – the importance of the three days after death in Second Temple Judaism
 • 2018. október 30: “Női identitás, női életutak” workshop, SZTE-BTK: Női szerepek a Biblia világában – a régészeti eredmények tükrében

 

 

Publikációk

 • Recenzió: Rachel Hachlili: Jewish Funerary Customs, Practices and Rites in the Second Temple Period. Leiden, Brill, 2005 In: Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae Tomus LVIII (2007): 222-225.
 • Az ókori zsidó missziológia forrásai. In: Orientalista Nap 2005-2007: 28-37.
 • The Terminology of Death at Qumran. In: K.D. Dobos / M. Kőszeghy (eds.), Studies in Honour of Ida Fröhlich on the Occasion of Her 60th Birthday (Sheffield: Phoenix, 2009), 339-348.
 • A qumráni közösség temetkezési gyakorlata. In: Orpheus Noster 1 (2009): 49-62.
 • Recenzió: Xeravits Géza: Könyvtár a pusztában. Bevezetés a holt-tengeri tekercsek nem-bibliai irodalmába. Budapest, L’Harmattan, 2008 In: Katekhón V/1 (2008): 146-150.
 • Qumran and the Bible. Edited together with Armin Lange (Leuven: Peeters, 2010)
 • Rövid recenziók a Journal of Ancient Judaism I/1-3 köteteiben
 • Burial in the Book of Tobit and in Qumran. In: A. Lange, E. Tov and M. Weigold (eds.), The Dead Sea Scrolls in Context. Vol 2. (SVT 140/II; Leiden: Brill, 2011), 489-500.
 • afar, In: Heinz-Josef Fabry, Ulrich Dahmen (eds.) Theologisches Wörterbuch zum Qumrantexte (Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag, 2011), 268-270.
 • hec, In: Heinz-Josef Fabry, Ulrich Dahmen (eds.) Theologisches Wörterbuch zum Qumrantexte (Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag, 2011), 1046-47.
 • The Hebrew Bible in Light of the Dead Sea Scrolls (N. Dávid et al. eds.; FRLANT 239; Göttingen: Vandenhoeck&Ruprecht, 2011).
 • „Minden ház, amelyben egy ember meghalt, tisztátalanná válik hét napra” – Tisztaság és tér szerepe a qumráni közösség halottkultuszában. In: Fröhlich Ida (ed.), Tíz éves a Történelemtudományi Doktori Iskola (Piliscsaba : PPKE-BTK, 2011), 29-42.
 • Zsidó temetkezési szokások a hellénisztikus kortól a Beth She’arim-i temető felhagyásáig. In: J. Újváry Zsuzsanna, szerk., Összekötnek az évezredek (Budapest-Piliscsaba: Szent István Kiadó-PPKE-BTK, 2011), 13-31.
 • Armin Lange-vel közösen: „Judentum in Pannonien,” in  A.D. 313. Von Carnuntum zum Christentum (eds. F. Humer et al.; Katalog des NÖ Landesmuseums, Neue Folge Nr. 517; Bad Vöslau: Grasl Druck und Neue Medien GmbH, 2014).
 • „Juden in Pannonien,” in  Katalog zur Aussstellung “Im Licht der Menora” (Frankfurt: Jüdisches Museum Frankfurt, 2014), 111-20.
 • “Μεμορια Iudati patiri– Some Notes to the Study of the Beginnings of Jewish Presence in Roman Pannonia,” in People under Power. Early Jewish and Christian Responses to the Roman Empire (eds. M. Labahn and O. Lehtipuu; Amsterdam: Amsterdam University Press, 2015), 79-102.
 • „Death, Burial and Sacred Space in the Temple Scroll,” in Constructions of Space III: Biblical Spatiality and the Sacred (eds. C. de Vos, K. J. Wenell and J. Økland; London: T&T Clark, 2016), 130-41.
 • Tíz évhét – Tanulmányok Fröhlich Ida 70. születésnapja alkalmából (szerk. Dávid Nóra et al.; Budapest: Szent István Társulat, 2018).
 • “Temetkezés Qumránban és Tóbit könyvében,” in Tíz évhét – Tanulmányok Fröhlich Ida 70. születésnapja alkalmából (szerk. Dávid Nóra et al.; Budapest: Szent István Társulat, 2018), 36-47.
 • “Geography in 1 Enoch 20-32,” in Aramaic Science in Qumran (ed. I. Fröhlich; Aramaic Studies; Leiden: Brill), forthcoming.
 • A qumráni közösség halottkultusza (Budapest: Gondolat, közlésre elfogadva).

 

Sajtómegjelenés

 • Interjú: “Mit rejtenek a holt-tengeri tekercsek?” in Evangélikus Élet 83 (2018/11-12): 25-27.
 • Interjú: “Élnek ők örökké” c. rádióműsor in MR1: Kossuth Rádió: 2018. november 1 (az ókori keleti halottkultuszokról).

 

Tudományos tevékenység

 • 2001 -2008 ásatási gyakorlat: Annamatia (római kori katonai erőd) (dokumentáció készítése)
 • 2006-2008 részvétel az OTKA “Ószöveségi apokrifek” c. kutatásában
 • 2008 szerkesztési munka a Biblische Notizen JBSCE-kötetében
 • Számos szeminárium, kolllokvium, előadás és konferencia szervezése a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Karán, valamint az Universität Wien, Institut für Judastik-on.
 • 2009-2014: szerkesztési munka a Journal of Ancient Judaism köteteiben
 • 2012-  alapítója és vezetője az Archaeology and Diaspora Judaism szekciónak a  Society of Biblical Literature keretein belül.
 • 2015. január 1 – 2015. június 30: tudományos munkatárs a KAP-1.1.-14./010 vallástörténeti kutatócsoportban (PPKE-BTK).

 

Társasági tagság

 • SBL (Society of Biblical Literature) az “Archaeology and Diaspora Judaism” panel vezetője
 • EABS (European Association of Biblical Studies)
 • JBSCE (Jewish and Biblical Studies in Central Europe)
 • Magyar Ókortudományi Társaság
 • Magyar Hebraisztikai Társaság